Skip to main content

Skår får återvinningsstation

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 08:15 CEST

8 maj får Skår sin första återvinningsstation. Stationen är placerad på Sankt Sigfridsgatan, utanför polishuset. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Göteborg Stad, Kretslopp och vatten, och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Stationen är efterlängtad av boende i Skår som länge haft en önskan om att få en återvinningsstation i området.

– Efter ett gott samarbete med kommunen har vi nu lyckats hitta yta för en efterfrågad återvinningsstation i Skår. Det är roligt att kunna göra det lättare för alla som bor i närheten att återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Vi på Kretslopp och vatten är väldigt nöjda med att det nu finns en återvinningstation i Skår och vi vet att den är efterlängtad, säger Carin Kvillborn, procesledare på Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Magnus Örnborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Tel: 08-566 144 74

magnus.ornborg@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se