Skip to main content

Skärholmen får ytterligare en återvinningsstation

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 13:58 CET

En ny återvinningsstation kommer att ställas ut på Lövsätragränd 1 i Skärholmen. Invånarna får det därmed enklare att återvinna förpackningar och tidningar med en station nära där man bor. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) räknar med att kunna öppna stationen den 24 januari.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och med den här nya stationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i Skärholmen att på ett enkelt sätt återvinna sina förpackningar och tidningar, säger en glad Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Den nya återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan FTI och Stockholms kommun. Kommunen har upplåtit mark och gett FTI permanent bygglov vilket borgar för långsiktighet genom att hushållen kan lita på att återvinningsstationen kommer att finnas kvar.

Stationen vid Sätra Gårdsväg kommer att tas bort inom kort men till dess kommer det att finnas två stationer nära varandra i området.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 01, annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta

Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, latgammaltblinytt.se. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se