Skip to main content

Smart teknik revolutionerar återvinningen av glasförpackningar

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 12:15 CET

Digitaliseringen har nått återvinningsstationerna. Sverige är redan världsledande när det kommer till att återvinna glasförpackningar. Ny smart teknik vässar nu hanteringen ännu ett steg. Vinsten är minskade CO2 utsläpp och fräschare återvinningsstationer. 

Med hjälp av en så kallad nivåmätare effektiviseras tömningen av behållare för glasförpackningar på återvinningsstationerna. En hantering som fram till nu inte varit optimal. Bakom initiativet står Svensk Glasåtervinning i Hammar tillsammans med Norrbottensföretaget Adage som tillhandahåller tekniken.

Syftet med det nya systemet är att vi ska bli bättre på att tömma i rätt tid. Med hjälp av en transponder, och ultraljud som monteras på behållaren mäts innehållet och skickar sedan informationen via mobilnätet till den entreprenör som sköter tömningen. På det här sättet minskar vi antalet onödiga transporter (CO2 utsläpp) och undviker överfulla och skräpiga stationer, säger Peter Trimmel inköps- och marknadschef på Svensk Glasåtervinning.

De entreprenörer som sköter tömningen av glasbehållarna kan via sin telefon, dator eller surfplatta se när en behållare behöver tömmas. Det finns också en algoritm som beräknar vilket datum behållaren troligen kommer att vara full vilket skapar effektiviseringsmöjligheter då man kan planera transporterna på ett helt annat sätt än tidigare.

Tekniken i sig är inte ny utan används sedan tidigare av tillexempel Volvo, Caterpillar och Atlas Copco för att ha kontroll på sina maskiner. Däremot kommer tekniken att revolutionera hela vår återvinningshantering, menar Peter Trimmel.

Storskalig utrullning

Under hösten 2015 kördes en testperiod med ett antal utvalda distrikt, resultatet blev över förväntan. Arbetet med att rulla ut det nya systemet påbörjades i somras och är i full gång. Nu finns nivåmätare på över 1000 av Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) närmre 6000 stationer runt om i Sverige, förutom i delar av storstadsregionerna även Skåne, Värmland och Kalmar län. Vid årsskiftet kommer 1200 stationer vara försedda med nivåmätare och under 2017 beräknas ytterligare 1300 stationer bli försedda med det nya systemet.

- Ambitionen är att till årsskiftet 2017/2018 så ska hälften av alla Sveriges stationer vara utrustade med en mätare. Tre entreprenörer har redan hoppat på tåget, en fjärde är på gång. Dessa fyra tillsammans hanterar en fjärdedel av behållarna runt om i Sverige. I takt med att gamla avtal löper ut och nya ska skrivas kommer andelen uppkopplade behållare att öka, avslutar Peter Trimmel.

För mer information, kontakta gärna:

Peter Trimmel, Inköp och Marknadschef Svensk Glasåtervinning peter.trimmel@glasatervinning.se Tel 070-527 60 99

Linda von Essen-Sylvén, PR- och informationsansvarig på Svenska Glasåtervinning linda@freeagentpr.se Tel 070-5122108

Fakta

Svensk Glasåtervinning är en av de fem materialbolag som äger Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). 

Företaget hanterar ca 200 000 ton glasförpackningar per år. Nästan två tredjedelar av alla inlämnade glasförpack-ningar går till skandinaviska glasbruk för tillverkning av flaskor och burkar.Övriga förädlade produkter är glasull och skumglas. Svensk Glasåtervinning är i dag världsledande på glasåtervinning med en återvinningsgrad på 94 %.

Läs mer på www.ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se