Skip to main content

Sorteringsanläggning i Värnamo påkommen med redovisningsfusk

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 11:45 CEST

Bolaget Plastkretsen har näringslivets uppdrag att organisera återvinning av plastförpackningar i Sverige. En egeninitierad avtalsrevision gav de tre tyska anläggningarna godkänt, men upptäckte att företaget Swerec AB i Värnamo avsiktligt lämnat vilseledande redovisning. Plastkretsens avtal med anläggningen anger en materialåtervinningsnivå på 80 procent av insamlade plastförpackningar. Revisionen indikerar att nivån varit väsentligt mycket lägre, under hälften, en längre tid.

Det här är mycket allvarligt och vi kommer nu att agera juridiskt mot bolaget. Vi utesluter inte en polisanmälan, men det är ännu för tidigt att avgöra. Revisionen väcker misstanke om bedrägeri, och att anläggningen snålkörts för att tillskansa sig ekonomisk vinst istället för att leverera återvinning enligt avtal. Därför har vi riktat ett krav om ett tresiffrigt miljonbelopp mot bolaget, säger Magnus Huss, ledamot i Plastkretsens styrelse.

De företag som säljer plastförpackningar i Sverige har ansvar för att samla in och återvinna dessa enligt producentansvarsförordningen. Uppdraget utförs av olika entreprenörer över hela landet och i utlandet och organiseras av Plastkretsen. Tillsammans med Grønt Punkt Norge som ansvarar för producentansvaret i Norge har fyra olika anläggningar för återvinning av plastförpackningar upphandlats, varav en är återvinningsföretaget Swerec AB i Värnamo.

Vårt uppdrag är att plastförpackningarna ska bli till nya produkter och därigenom verka för en cirkulär ekonomi. Vi accepterar naturligtvis inte att våra samarbetsparters medvetet bryter mot ingångna avtal. Därför låter vi våra jurister nu ta processen vidare, säger Magnus Huss.

Vid den gemensamma avtalsuppföljningen som Plastkretsen och Grønt Punkt Norge genomfört under 2015 uppdagades under hösten, allvarliga avvikelser i rapporteringen hos Swerec. Plastkretsen och Grønt Punkt Norge engagerade därför revisionsfirman EY (Ernst & Young) för att göra en fördjupad revision av Swerecs verksamhet. Rapporten är ännu inte klar. Förhandsinformationen av revisionen indikerar att Swerec över en längre tid avsiktligt har tillhandahållit vilseledande återrapportering rörande sin materialåtervinning.

Förhandsinformationen presenterades vid Plastkretsens extrainsatta styrelsemöte den 29 april. Styrelsen bedömer innehållet i förhandsinformationen som ett grovt avsteg från avtalet och ledamöterna beslutade att vidta juridiska åtgärder. Totalt rör det sig om tresiffrigt miljonbelopp i kronor.

För ytterligare information:

Magnus Huss, styrelseledamot Plastkretsen, 070-897 89 89

Plastkretsen (PK) AB organiserar återvinning av plastförpackningar i Sverige genom att uppdra åt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) att samla in dessa från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av Plastkretsen och fyra ytterligare materialbolag vilka i sin tur ägs av näringslivet genom branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar. Läs mer på www.ftiab.se