Skip to main content

Taxinge får nya behållare på återvinningsstation

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2018 08:30 CET

Den 11 december får återvinningsplatsen på Näsbyvägen i Taxinge, Nykvarn, nya behållare för källsortering av förpackningar och tidningar. Det tidigare insamlingsskåpet i trä ersätts av Förpacknings- och tidningsinsamlingens standardbehållare. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Nykvarns kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Insamlingsplatsen sköttes tidigare av Telge Återvinning på uppdrag av Nykvarns kommun, men tas nu över av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. De nya behållarna kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.

– Efter önskemål från Nykvarns kommun ställer vi nu ut en FTI-station där det tidigare stått återvinningsbehållare i trä. Med detta hoppas vi kunna underlätta för invånarna i Taxinge att på ett enklare sätt återvinna sina förpackningar och tidningar,säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Har man frågor eller synpunkter på återvinningsstationen är det fr om 11 december till FTI man ska vända sig. Kontaktinformation finns dels på informationsskylten på återvinningsstationen och dels på FTI:s webbplats; www.ftiab.se.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

Annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se