Skip to main content

Textilinsamling på återvinningsstationer i Falkenberg

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2019 08:15 CEST

Under sommaren har nya behållare för textilinsamling ställts ut på återvinningsstationer i Falkenberg i ett samarbete mellan Förpackning- och tidningsinsamlingen och Human Bridge.

Samarbetet kommer att bidra till ökad ordning och reda på återvinningsstationerna samt göra det lättare för boende att återvinna även textilier samtidigt som sina förpackningar och tidningar. Inga andra insamlare är tillåtna på återvinningsstationerna.

– Vi på FTI vill ha snygga och rena stationer och som ett led i detta vill vi jobba med bra aktörer som håller ording och reda på sin insamling, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket bidrar till att vi aktivt sparar på jordens resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter. På stationerna i Falkenberg kommer nu alltså även textilier att kunna samlas in.

– Att bidra till att göra det tillgängligt för människor att lämna in sina begagnade textilier är en viktig del i vårt arbete – både med tanke på miljö och våra biståndsinsatser. Därför gläder vi oss över att FTI och Falkenbergs kommun delar vår syn på att textilinsamling ska ske inom ramen för avtalsbaserad utplacering av insamlingsutrustning. Det öppnar för er mer transparent och miljöeffektiv modell, som förhoppningsvis kan tillämpas i bredare utsträckning framöver, säger Robert Bergman, direktor på Human Bridge.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

För grovsopor, möbler och liknande hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Magnus Örnborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Tel: 08-566 144 74

magnus.ornborg@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Bifogade filer

PDF-dokument