Skip to main content

Textilinsamling på återvinningsstationer i Kungälv

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2019 08:15 CEST

Under sommaren har nya behållare för textilinsamling ställts ut på återvinningsstationer i Kungälv i ett samarbete mellan Förpackning- och tidningsinsamlingen och Björkåfrihet.

Samarbetet kommer att bidra till ökad ordning och reda på återvinningsstationerna samt göra det lättare för boende att återvinna även textilier samtidigt som sina förpackningar och tidningar. Inga andra insamlare är tillåtna på återvinningsstationerna.

– Vi på FTI vill ha snygga och rena stationer och som ett led i detta vill vi jobba med bra aktörer som håller ording och reda på sin insamling, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter. På stationerna i Kungälv kommer nu alltså även textilier att kunna samlas in.

– Det känns jätteroligt att bidra till att Kungälvs invånare kan lämna sina använda textilier så dessa kan hitta nya hem. Vi är också glada att kunna erbjuda ISO-certifierad insamling och sortering till fler kommuner där vi tar ett helhetsansvar, säger Magnus Nilsson, insamlings- och hållbarhetsansvarig på Björkåfrihet.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

För grovsopor, möbler och liknande hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Magnus Örnborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Tel: 08-566 144 74

magnus.ornborg@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Bifogade filer

PDF-dokument