Skip to main content

Tillfällig återvinningsstation ställs ut i Tyresö

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2019 08:00 CEST

Den 11 juni ställs en tillfällig återvinningsstation ut vid Blomkärrsvägen i Tyresö. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Tyresö kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Placeringen av den tillfälliga stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar. Tidningar behöver dock lämnas på annan plats.

– Efter ett gott samarbete med kommunen har vi nu lyckats hitta yta för en tillfällig återvinningsstation i Tyresö. Stationen kommer att finnas vid Blomkärrsvägen fram till dess att byggnationen vid Nyfors buss/vändplats är klar och en återvinningsstation kan ställas ut där enligt detaljplan och givet bygglov. Vi är glada att kunna tillgodose de behov som finns, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Med den här tillfälliga stationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i Tyresö att på ett enklare sätt återvinna sina förpackningar, säger Annika Ahlberg, FTI.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:
Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 01
Annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se