Skip to main content

Tillfälligt stopp för återvinning vid Preem i Västerhaninge

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 17:31 CEST

Den 23 maj tvingas Förpacknings- och Tidningsinsamlingen tillfälligt stänga ned en av återvinningsstationerna i Västerhaninge. Det är med anledning av att ändringar på grannfastigheten ska göras som innebär att stationen varken kommer att kunna tömmas eller användas i fortsättningen. Kommunen har anvisat en alternativ plats i närheten men någon station kommer inte att kunna etableras förrän troligast 2015 med anledning av att bygglov ska sökas och prövas samt att marken behöver ställas i ordning.

Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation försvinner, säger Annika Ahlberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Vi hoppas, trots allt att de som bor i närområdet kommer att utnyttja de stationer vi hänvisar till och att de fortsätter att lämna sina förpackningar till återvinning i samma utsträckning som tidigare.

Tillsvidare hänvisar FTI till återvinningsstationen vid Kyrkvägen och den vid Åbyinfarten.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se