Skip to main content

Tömningarna av våra återvinningsstationer i centrala Stockholm påverkas av Ban Ki Moon:s besök idag

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 15:06 CEST

Liksom när Barack Obama besökte oss 2013 får nu ett nytt besök påverkan på Stockholmarnas återvinning av förpackningar och tidningar. Besöket av FN:s generalsekreterare medför att FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) måste ändra sina planerade tömningar av behållare vid och städningen av sina återvinningsstationer.

Ban Ki Moon deltar på en konferens på Münchenbryggeriet dit det förväntas komma ca 450 deltagare från 140 länder. Det innebär bland annat att Torkel Knutsongatan, mellan Söder Mälarstrand och Hornsgatan är avspärrad i båda riktningarna för all trafik under tiden 13 maj kl. 19.00 till den 15 maj ca kl. 07.00. Precis där återvinningsstationen står.

Alltså vädjar FTI till hushåll i de centrala delarna av Stockholm och vid återvinningsstationen på Torkel Knutssonsgatan att ha överseende med om det blir skräpigt och fullt i behållarna och gärna att man  söker upp andra närliggande återvinningsstationer. Dessa hittar man via www.ftiab.se.

En återvinningsstation är endast till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen – inte staden – som ansvarar för alla återvinningsstationer. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. 

För ytterligare information:

Annica Dahlberg, Informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 20, mobil 070-586 44 20

annica.dahlberg@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se