Skip to main content

Tur i oturen vid återvinningsstation i Alvesta

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2013 15:11 CEST

Vid lunchtid i dag upptäcktes att någon har lämnat 25-30 outlösta air-bags i plastsäckar vid återvinningsstationen på Blädingevägen i Alvesta. Området är sedan dess avspärrat och en bildemonterare kommer under eftermiddagen anlända och ta hand om alla air-bags. Dumpningen av plastsäckarna hade kunnat leda till en allvarlig olycka om den inte hade upptäckts i tid.

Tyvärr är det inte ovanligt att vi hittar båda det ena och det andra som inte hör hemma vid våra återvinningsstationer, säger Magnus Sandström, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Men att någon är så omdömeslös att man lämnar något som absolut inte hör hemma där och kan orsaka en allvarlig olycka är allvarligt, menar han.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan. Det är FTI – inte kommunen – som ansvarar för dessa. I dag är nästan 10 000 företag anslutna till FTI för att tillsammans kunna erbjuda ett funktionellt insamlingssystem för återvinning av förpackningar och tidningar. Det är producenter som därmed lever upp till gällande lagstiftning men också som är stolta över det miljöarbete de utför.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

FTI:s kundtjänst nås på telefonnummer 0200-88 03 11 och är öppet måndag – fredag, klockan 08:00-20:00 samt lördag och söndag, klockan 10:00-16:00. Meddelande kan även lämnas via hemsidan: www.ftiab.se/kontakt.

För ytterligare information:

Magnus Sandström, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tfn 08-566 144 73
E-post magnus.sandstrom@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.