Skip to main content

Tydlig ökning för återvinning av plastförpackningar i Sverige

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 14:27 CEST

Nu presenterar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ny statistik över hur många förpackningar och tidningar som återvanns under 2018. Samtliga materialslag uppnådde regeringens återvinningsmål och andelen plastförpackningar ökade med över 1,5 procent jämfört med året innan.

Den årliga statistiken som Förpacknings- och tidningsinsamlingen, presenterar baseras på det insamlade materialet från FTI:s över 5000 återvinningsstationer och via de 1,8 miljoner hushåll i Sverige som återvinner direkt i fastigheten.

- Vårt arbete kretsar kring två huvudsakliga mål. Dels att få Sveriges invånare att lämna in så mycket förpackningar- och tidningar som möjligt till återvinning, och dels att det insamlade materialet har en så pass hög kvalitet att det faktiskt kan återvinnas och bli till nya produkter. Vi ser det som mycket positivt att återvinningsgraden för plast ökar och det ligger helt i linje med våra mål, säger Håkan Ohlsson, vd på FTI.

Återvinningsgraderna* för 2018 respektive 2017

Material Återvinningsgrader 2018 Återvinningsgrader 2017
Glas 93 % 93 %
Metallförpackningar 81,7 % 81,3 %
Plastförpackningar 42,2 % 40,4 %
Pappersförpackningar 80,2 % 80,2 %
Tidningar (returpapper) 91,1 % 95,5 %

*Med ”Återvinningsgrad” avses vad som i förordningarna om producentansvar för förpackningar (SFS 2018:1462) och för returpapper (SFS 2018:1074) benämns ”materialutnyttjandegrad”.

Fakta materialutnyttjandegrad

Materialutnyttjandegraden är definierad som mängden förpackningsavfall och returpapper som har materialutnyttjats dividerat med mängden förpackningar och tidningspapper som tillförts den svenska marknaden.

Med materialutnyttjat avses förpackningsavfall och returpapper som samlats in i Sverige och gått till återvinning, korrigerat för fukt och föroreningar i det insamlade materialet. Siffran inkluderar även den del av det materialet som gått till återvinning men som inte kunnat återvinnas till nytt material utan istället gått till energiutvinning.

Avseende mängden materialutnyttjat och mängden som tillförts marknaden baseras dessa endast på vad som rapporterats till FTI.

För mer information om återvinningsstatistiken och resultat: https://www.ftiab.se/atervinningsstatistik

---

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veronica Foberg Gustafsson, Kommunikationschef FTI

070-2121644 | Veronica.foberg.gustafsson@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Bifogade filer

PDF-dokument