Skip to main content

Upplands Väsby får ytterligare en återvinningsstation

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2017 10:41 CET

Den 31 januari ställs en ny återvinningsstation ut på planen vid Anevägen 1 i Upplands Väsby. Invånarna får det därmed enklare att återvinna förpackningar och tidningar med en station nära där man bor. Den nya återvinningsstationen kommer också att avlasta de befintliga stationerna i Upplands Väsby.

– Med den här nya stationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i Upplands Väsby och speciellt runtomkring Odenslunda att på ett enkelt sätt återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen (FTI).

Upplands Väsby blev utsett till årets återvinningskommun 2016, bland annat för deras arbete för att skapa nya möjligheter till återvinning. Den nya återvinningsstationen är resultatet av ett bra arbete inom Upplands Väsby kommun och genom ett gott samarbete med FTI. Kommunen har upplåtit mark och gett FTI permanent bygglov vilket borgar för långsiktighet genom att hushållen kan lita på att återvinningsstationen kommer att finnas kvar.

– Upplands Väsby satsar mycket på att förbättra möjligheterna till återvinning. Vi är glada att kunna tillgodose de behov som finns. I och med den här nya återvinningsstationen utökas antalet i kommunen till 15 stycken, säger Annika Ahlberg, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 01, annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta

Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, http://latgammaltblinytt.se/. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se