Skip to main content

Vallargärdet får tillbaka återvinningsstation

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 09:04 CET

Återvinningsstationen vid Vallargärdet i Karlstad stängdes den 1 december på grund av byggnation. Nu har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, arbetat fram en temporär lösning och hittat en ny plats för stationen. Återvinningsstationen kommer att ställas ut på Diamantvägen den 26 mars.

Det var i samband med att Trafikverket påbörjade en omläggning av vägen i området som den tidigare stationen vid Vallargärdet togs bort. FTI arbetar för att återetablera stationen på samma plats när omläggningen är färdig, men tills vidare har stationen nu alltså fått en temporär placering.

– Med den här återvinningsstationen på plats hoppas jag vi kan underlätta för invånarna vid Vallargärdet att på ett enkelt sätt återvinna sina förpackningar och tidningar även under tiden som arbetet med vägomläggningen pågår, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 04

Ulla.krohn@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se