FUB kommenterar: Positivt att Komvuxutredningen föreslår fler chanser till utbildning för de som gått grundsärskola och gymnasiesärskola

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 08:14 CEST

Komvuxutredningen föreslår bättre tillgång till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Mycket positivt, anser Riksförbundet FUB som vid flera tillfällen haft kontakt med utredningen eftersom den har stor betydelse för vår målgrupp. – Äntligen händer det något inom detta område! säger Harald Strand förbundsordförande Riksförbundet FUB.

FUB kommenterar: Nu vill vi se en tydlig strategi

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 09:12 CEST

Efter att Centerpartiet och Miljöpartiet sagt att de kan satsa upp till en miljard kronor mer på LSS svarade Lena Hallengren att hon kan tänka sig acceptera de båda partiernas förslag. Hon sa också att Socialdemokraterna vill ändra lagen så att andning och sondmatning ger rätt till assistans.

Riksförbundet FUB kan konstatera att när politiker och media tillsammans är beredda att lyssna på dem som har kunskap om vad det innebär att leva med en omfattande funktionsnedsättning, då ger det snabbt resultat.

Nu efterlyser vi en tydlig strategi från samtliga politiska partier för att leva upp till LSS ursprungliga intentioner samt reparera den skada som redan har skett för alla dem som har förlorat sin assistansersättning.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

​​Efter Centerpartiets och Miljöpartiets utspel och Lena Hallengrens svar, kan Riksförbundet FUB konstatera att när politiker och media tillsammans är beredda att lyssna på dem som har kunskap, då ger det snabbt resultat. Nu efterlyser vi en tydlig strategi för att leva upp till LSS intentioner samt reparera den skada som redan har skett för alla dem som har förlorat sin assistansersättning.

Läs vidare »

​RÄTTELSE angående pressmeddelande efter SVT-inslag om barnboende

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 13:55 CEST

Avsikten med FUB:s pressmeddelande tidigare var inte att påstå att SVT har fel. Rubriken var missvisande.

FUB ville nyansera den bild som gavs av förekomsten av barnboenden, eftersom den inte stämmer överens med den bild FUB fått, tidigare och under denna vecka.

SVT har i sin enkät fått svar från åtta kommuner som säger att dessa kommuner planerar att bygga särskilda bostäder för barn. Samma kommuner har till FUB gett helt andra svar, vilket vi tyckte var viktigt att lyfta fram eftersom frågan är mycket aktuell. Kommunerna tar nu även tillbaka sina uppgifter till SVT: Kommuner tar tillbaka uppgifter om barnboenden

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Avsikten med ​FUB:s pressmeddelande tidigare var inte att påstå att SVT har fel. SVT har i sin enkät fått svar från åtta kommuner som säger att dessa kommuner planerar att bygga särskilda bostäder för barn. Samma kommuner har till FUB gett helt andra svar, vilket vi tyckte var viktigt att lyfta fram eftersom frågan är mycket aktuell. Kommunerna tar nu även tillbaka sina uppgifter till SVT.

Läs vidare »

FUB kommenterar: Barnboenden planeras inte, men fortfarande finns risker för barn med omfattande funktionsnedsättningar

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 08:24 CEST

Allvarliga uppgifter krävde vidare undersökningar. Barnboenden planeras inte. men fortfarande oacceptabel utveckling att fler barn fått avslag/assistans indragen. Ett misslyckande om föräldrar inte får stöd, utan känner att enda alternativet är att barnet måste bo utanför hemmet. Samtidigt behövs LSS-insatsen familjehem/särskild bostad för barn och unga som behöver just detta.

Statsbidraget som missade målet

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2018 08:23 CEST

FUB kommenterar att kommunerna inte rekvirerar regeringens statsbidrag till habiliteringsersättning för dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. En del kommuner har infört habiliteringsersättning, men bidraget leder inte till höjd habiliteringsersättning och statsbidraget missar målet, att förbättra ekonomin för personer som har daglig verksamhet.

En månad kvar till valet – vad tycker unga om demokrati och vikten av att rösta?

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 07:24 CEST

Alla i Sverige har rösträtt, men betyder det att alla röstar? Statistik visar att personer som gått i grund- och gymnasiesärskola röstar i betydligt mindre utsträckning än den övriga befolkningen. Riksförbundet FUB arbetar under året med att höja rösten för ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

FUB:s ordförande: Felaktiga uppgifter och märkliga förslag av Kallin

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 09:25 CEST

Harald Strand, förbundsordförande Riksförbundet FUB reagerar på Micael Kallins artikel om LSS, som också plockats upp av politiker och ledare i dagstidningar och lett till att felaktiga uppgifter sprids. LSS går inte att jämföra med handikappersättningen. LSS ska ge individuellt anpassat stöd till personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Positivt med satsning mot sexuella trakasserier och kränkande behandling i skolan – men glöm inte eleverna i grund- och gymnasiesärskolan

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 10:52 CEST

Under torsdagen gick Regeringen ut med att skolor får ett tillskott på 50 miljoner kronor. Pengarna ska särskilt gå till att utveckla sex- och samlevnadsundervisningen och skolornas arbete med att förhindra sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. Riksförbundet FUB hoppas att en del av pengarna reserveras till att specifikt höja kompetensen inom grund- och gymnasiesärskolan.

Pressinbjudan: Välkommen till FUB:s seminarier i Almedalen!

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 14:45 CEST

Särskolans vara eller icke vara. Problematiken med gruppbostäder, meningslösa dagliga verksamheter och hinder för unga med funktionsnedsättning att nå arbetsmarknaden. Vi lyfter bristen på kunskap hos personal som leder till lidande och dödsfall, och vad är det egentligen som gör en text enkel att förstå? Missa inte FUB:s seminarier i Almedalen - vi har ett gediget utbud av viktiga panelsamtal.

FUB:s hederspris 2018 till Tom Alandh, Martina Schaub och Berit Schaub

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 10:43 CEST

Tom Alandh, Martina Schaub och hennes mamma Berit Schaub får FUB:s hederspris 2018 för deras fina filmer om Martina Schaub och hennes liv. – Jag är så glad och stolt, säger Tom Alandh. Jag är bara en förvaltare av Martinas och Berits berättelse. Det har varit nästan livsavgörande att få göra det. – Pengarna ska gå till en underbart fin sommar för Martina och mamma Berit.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Riksförbundet FUB:s ordförande
 • haparabnldml.sqqtrafanawd@rqteyeliwda.kacokdmhw
 • 0709848485
Riksförbundet FUB:s ordförande Harald Strand. Fotograf Linnea Bengtsson

 • Presskontakt
 • Ombudsman
 • Samordnare för FUB:s LSS-arbete under 2017. Intressepolitiskt påverkansarbete: daglig verksamhet och medlemmarnas ekonomi.
 • evxea.lybotdrgjlsthjroitm@qtfumob.haseee
 • 08-508 866 31

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • vihqctzporxqiacl.sfpjojgstderorpm@wgfuvcb.fvseqw
 • 08-508 866 38

 • Presskontakt
 • förbundsjurist
 • jujklisla.feheaenrxrikowssruontc@fhfubgx.smzehi
 • 08-508 866 53

 • Presskontakt
 • Ombudsman
 • FUB:s representant i Funktionsrätt Sveriges LSS-arbetsgrupp. Sakkunnig fosterdiagnostik. Handläggare för Inre Ringen Sverige
 • jucediogthsn.tjmimoconageyfu@fqzubnd.sipebo
 • 08-508 866 23

Om Riksförbundet FUB

FUB:s vision: Ett samhälle, en värld, där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med utvecklingsstörnings rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns sektionen Klippan. Där driver personer med utvecklingsstörning sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/klippan (Riks-Klippan har bytt namn till Inre Ringen Sverige och det kommer snart webbplatsen göra också.)

Adress

 • Riksförbundet FUB
 • Industrivägen 7, Box 1181
 • 171 23 Solna
 • Sweden