Qjzqjkrhqgrdhf3fvaks
Yaxwi81wqhb5yotwsgr9

Hindra inte anhöriga från att vara gode män!

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 16:31 CEST

Uttalande från Riksförbundet FUB:s förbundsstämma 2017. FUB är oroliga för regeländringar kring vem som får vara god man, så att de som oftast känner huvudmännen bäst och kan bäst kommunicera med huvudmännen - alltså de anhöriga - ska hindras från att vara god man.

Qzv2alpy5lg64m8s2feq
Yaxwi81wqhb5yotwsgr9 Rzvog7olbxft4rk8s7ro

Riksförbundet FUB:s förbundsstämma och Forum FUB 19-21 maj 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 08:19 CEST

Forum FUB om hälsa och LSS, start idag 13:30. Förbundsordförande Thomas Jansson, Elaine Johansson, LSS-doktor Malin Nystrand, Gunilla Thunberg och Goa Gänget från Lysekil. Därefter FUB:s förbundsstämma. Filmkvällar: "The Ambassadors" om projektet Come Togethers ambassadörers resa till Tanzania med bl a Soran Ismail. Minnesfilm om Karl Grunewald. Plats: Vann Spa, Hotell och Konferens, Brastad

Kzh0tut1u8poij7dzm3p
Acvwdtyugmwrchsiedec Yaxwi81wqhb5yotwsgr9

​FUB kommenterar regeringens förslag för ny funktionshinderpolitik

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 14:38 CEST

– Det är bra att regeringen tydliggör att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara ett rättesnöre i det dagliga arbetet – inte bara något som refereras till när det passar, säger FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson, apropå ​dagens presskonferens om regeringens nya funktionshinderpolitik.

Media no image
Yaxwi81wqhb5yotwsgr9

Högsta Förvaltningsdomstolen avslog resningsansökan

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 10:55 CEST

Högsta Förvaltningsdomstolen beviljade inte resning angående den dom som kom i juni 2015 från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2015 ref 46) vilken fråntog personer i behov av livsuppehållande tillsyn möjligheten att få detta genom personlig assistans.

Thomas Jansson, förbundsordförande i FUB är upprörd:

– Konsekvensen är ju att det kan bli ökande dödsfall eftersom folk inte kan få hjälpen i rätt tid.

Med anledning av ärendets vikt förmedlar FUB här ett pressmeddelande med kommentarer och analys från Passal och Vivida Assistans som drivit ärendet och fick det nedslående beskedet i förra veckan:

Pressmeddelande: HFD avslår resningsansökan

Idag kom beskedet om att Högsta Förvaltningsdomstolen avslår ansökan om resning i mål 3527-14. Detta innebär att alla de personer som behöver aktiv tillsyn på grund av allvarliga tillstånd som till exempel andningsövervakning därmed är fortsatt utestängda från denna livsavgörande hjälpinsats.

Den 3 maj 2017, efter nästan ett helt års väntan, meddelade Högsta förvaltningsdomstolen avslag på begäran om resning i mål 3527–14 gällande en kvinnas rätt till assistans för att klara sina mest basala och grundläggande behov, rätten att kunna andas.

Det aktuella målet handlar om en kvinna med ett ständigt behov av hjälp med andningsgymnastik och tillsyn på grund av akuta lungblödningar, något som hon under flera år beviljats hjälp för från Försäkringskassan som ett grundläggande behov. Det Allmänna om budet för socialförsäkringen beslutade dock att detta mål var av vikt för rättsutvecklingen och överklagade Försäkringskassans gynnande beslut. Högsta förvaltningsdomstolen fastslog i HFD 2015 ref. 46 att denna typ av tillsyn, annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper, endast kan beviljas om den enskilde lider av en psykisk funktionsnedsättning, vilket kvinnan inte gjorde. Hennes assistansersättning drogs därmed in.

Kvinnan fick hjälp från två jurister och 19 maj 2016 ingavs en ansökan om resning. Resningsansökan grundade sig bland annat på att riksdagen, när lagändringen infördes 1996, uttalade att ingen som tidigare varit beviljad insatsen skulle hamna utanför. Flertalet domar från innan 1996 visar att till exempel människor med medicinska hjälpbehov, epilepsi m.m. beviljades personlig assistans. Att denna grupp skulle vara exkluderad är inte förenligt med lagens intentioner och den rättsliga bedömningen som domen vilar på är därför felaktig. Det lyftes också fram att konsekvenserna av domen är materiellt stötande. Trots detta väljer HFD att avslå ansökan med hänvisning till att det inte finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt.

Avslaget är, inte bara för kvinnan i målet utan för alla runt om i landet som drabbas, en stor besvikelse. Thomas Jansson, ordförande i FUB säger att detta kommer att drabba flera av förbundets medlemmar. Beslutet från HFD cementerar den dom som myndigheterna tycks ha tagit som intäkt för en omfattande och otillbörlig jakt på en stor grupp utsatta människor och deras assistansbeslut. Det förefaller också finnas en önskan från myndigheternas sida om att denna grupp skall bli ännu större. Förutom den extremt snäva tolkning av domen från 2015 har Försäkringskassan även valt att göra ytterligare tolkningar baserade på äldre avgöranden, närmast HFD 2012 ref. 41.

Antalet drabbade är redan mycket stort och dagligen sker omprövningar där de nya riktlinjerna tillämpas och siffran ökar därmed ständigt säger Tom Schultz-Eklund. Priset för de enskilda och deras anhöriga går inte att mäta i pengar och kostnaden för hjälp har inte minskat, i bästa fall har den bara flyttats från staten till kommunerna säger Mia von Wachenfelt. Tyvärr finns det även de som helt ställts utanför skyddsnätet och som tvingas förlita sig på anhöriga.

Dessa människor har utifrån en rättighetslagstiftning inrättat sina liv efter sitt beslut, byggt upp en vardag utifrån en tro på samhället och rättssäkerheten. De har till och med i bästa fall levt liv likt andra med valfrihet och självbestämmande. Nu har tyvärr det som inte skulle kunna hända hänt. Det som lagstiftaren lovade 1996, att ingen som tidigare varit beviljad insatsen skulle falla utanför, har visat sig inte vara värt någonting. Tusentals människor tvingas nu till följd av en mycket tveksam tolkning klara sig själva; föräldrar tvingas avsluta sina anställningar; funktionsnedsatta riskerar att tvingas lämna sina familjer för att institutionaliseras; allt till följd av en politisk agenda om att spara pengar, följt av en mycket tveksam tolkning av gällande rätt från några av landets högst uppsatta jurister.

Idag går det inte att känna annat än besvikelse, men i morgon fortsätter kampen.

Kontaktuppgifter:

Tom Schultz-Eklund, jurist Vivida, mobilnummer: 0767-603370 mail: Tom.Schultz-Eklund@vivida.se

Mia von Wachenfelt, jurist Passal, mobilnummer: 0733-797677 mail: mia.vonwachenfelt@passal.se

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Högsta Förvaltningsdomstolen beviljade inte resning angående den dom som kom i juni 2015 från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2015 ref 46) vilken fråntog personer i behov av livsuppehållande tillsyn möjligheten att få detta genom personlig assistans.

Läs vidare »
Lftbzlopntjlk2i8wxk8

Ett unikt turnésällskap som påverkar och berör i Tanzania

Pressmeddelanden   •   Maj 01, 2017 06:10 CEST

Under ett par veckor är projektet Come Together Concrete på turné i Tanzania. Vi besöker tre städer för ungdoms- och lärarkonferenser: Arusha, Mwanza och Dodoma. En turné för förändring tillsammans med våra vänner från partnerorganisationen YDCP (Youth with Disability Commuinty Program) i Tanga. Funkisfrågor och internationell utveckling på sin spets.

Tkgg0zbkbsv08pc0wloq
Acvwdtyugmwrchsiedec Yaxwi81wqhb5yotwsgr9

​Ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 18:28 CEST

Fortsatt ekonomisk utsatthet för personer med utvecklingsstörning. Höj taket i det statliga bostadstillägget rejält!

N1x2dikjt3io3ahcr44g
Acvwdtyugmwrchsiedec Yaxwi81wqhb5yotwsgr9

Stärk LSS – stärk oss! LSS-dag i Skövde

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 09:46 CET

​Den andra av FUB:s fem LSS-dagar under 2017 i Skövde på lördag den 11 mars. Möt FUB:s medlemmar på hotell Scandic Billingen i Skövde. Hur ser livet ut när LSS fungerar och när LSS inte fungerar som det var tänkt? –Vad vill FUB? Mänskliga rättigheter för alla, att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva sitt liv som andra.

Qzv2alpy5lg64m8s2feq

​Riksförbundet FUB granskas av Svenska Postkodföreningen

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 12:27 CET

Riksförbundet FUB är en av Svenska Postkodlotteriets förmånstagare. Det stöd vi får därifrån är av största vikt för vår verksamhet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Svenska Postkodföreningens styrelse har beslutat genomföra en särskild granskning av FUB för att försäkra sig om att organisationen följer kriterierna för att vara förmånstagare.

N1x2dikjt3io3ahcr44g
Acvwdtyugmwrchsiedec Yaxwi81wqhb5yotwsgr9

​LSS-dag i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 10:34 CET

Den första av fem LSS-dagar under 2017 genomförs imorgon lördag. Just nu pågår en utredning om LSS och FUB vill bidra med all kunskap och erfarenhet som våra medlemmar har. Hur kan LSS-insatserna bli ännu bättre för att ge människor delaktighet, självbestämmande och goda levnadsvillkor? Vi kan stärka LSS och stärka människor! Möt våra medlemmar på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23.

Najf12alxpil0p4mqurb
Yaxwi81wqhb5yotwsgr9 Rzvog7olbxft4rk8s7ro

"Assistans är frihet! Rädda LSS!" – manifestationer imorgon med RBU, FUB och många fler

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 09:49 CET

På över 20 platser i landet manifesterar många funktionshinderorganisationer imorgon lördag för LSS och assistans. Manifestationens tre huvudkrav: nödstopp för indragna assistansbeslut, att det måste bli ett slut på förtalet av assistansen och att LSS behöver stärkas. FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson samt Anna Hildingsson och Markus Petersson från Riks-Klippan om betydelsen av LSS.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ombudsman
 • Samordnare för FUB:s LSS-arbete under 2017. Intressepolitiskt påverkansarbete: daglig verksamhet och medlemmarnas ekonomi.
 • eva.borgstrom@fub.se
 • 08-508 866 31

 • Presskontakt
 • Förbundsordförande Riksförbundet FUB
 • fnthomeistloas.jkfjxanzrssonevizjqbl@fubka.szvdvwke
 • 08-508 866 46
 • 073-508 82 95

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • victoria.sjostrom@fub.se
 • 08-508 866 38

Om Riksförbundet FUB

FUB:s vision: Ett samhälle, en värld, där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med utvecklingsstörnings rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns sektionen Klippan. Där driver personer med utvecklingsstörning sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/klippan

Adress

 • Riksförbundet FUB
 • Industrivägen 7, Box 1181
 • 171 23 Solna
 • Sweden