Skip to main content

Miljö prioritet när Jönköpings kommun byter ut datorer

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 09:11 CET

Jönköpings kommun väljer Fujitsu Siemens Computers miljöanpassade datorer och skärmar när IT-plattformen förnyas. Stockholm, 2 mars, 2006 – Jönköpings kommun har valt att samordna inköpen av IT-utrustning i syfte att sänka kostnaderna. Kommunen har idag 7 500 datorer i sin verksamhet som servar 30 000 användare. IT-avdelningen räknar med att över 1 500 klienter kommer att bytas ut varje år under avtalsperioden. Huvudleverantör blir Fujitsu Siemens Computers. Målsättningen för Jönköpings IT-avdelning är att leverera tillgänglighet, säkerhet och funktionalitet till ett så lågt pris som möjligt. Samtidigt vägdes miljö och ergonomi in som viktiga kriterier i upphandlingen. Fujitsu Siemens Computers genomförde nyligen en nordisk undersökning som visade att nio av tio svenska kommuner arbetar efter en tydlig miljöstrategi. Men bara hos knappt hälften omfattar strategin inköp av IT-utrustningen. – Det är ett strategiskt val. Med så många användare är det viktigt att vi tänker på ergonomi och miljöpåverkan, säger Janne Dicander, IT-chef på Jönköpings kommun med ansvar för verksamhetens IT-applikationer. Fujitsu Siemens Computers miljöanpassade datorer har bland annat ”gröna” moderkort, vilket innebär att de innehåller mindre än 0,1 viktprocent bly. Datorerna uppfyller därmed EUs miljödirektiv RoHS. Moderkortets kretskortslaminatet innehåller inte bromerat flamskyddsmedel och de stationära datorerna är Svanen-certifierade. Det är ett bevis på att de lever upp till både miljö- och kvalitetskrav. – Jönköpings kommun är ett gott bevis på att det inte måste finnas något motsatsförhållande mellan att vara miljömedveten och att upphandla rätt teknik till rätt pris, säger Jan Backman, marknadschef på Fujitsu Siemens Computers. Janne Dicanders fem råd för bättre IT-köp 1. Effektivisering – Ta efter industrin och försök effektivisera alla delarna i verksamheten. Försök hålla ned antalet leverantörer och rensa i avtalen. 2. Tänk miljö – Plocka in miljökriteriet som ett krav, men låt det inte gå ut över pris och prestanda. 3. Tänk ergonomi – IT-produkterna används under arbetsdagarna. Rätt utformade sliter de inte på medarbetarna. 4. Kompetensutveckla - En organisation lever på sin kunskap. Se till att så många som möjligt lär av varandra. 5. Följ upp – Priser, kapacitet och standarder ändras hela tiden. Ägna tid åt att följa med i förändringarna och se till att förhandla priserna på rätt sätt. Om miljöundersökningen Undersökningen visar att Sverige jämfört med övriga nordiska länder har den högsta andelen kommuner som arbetar efter en tydlig miljöstrategi. Trots detta är kunskapen om miljöanpassad IT-utrustning inte lika utbredd. Knappt hälften av de svenska kommunerna svarar att de inte känner till om den IT-utrustning som köps in är miljöanpassad. Endast var femte kommun anger att de i stor utsträckning väljer sådan utrustning. För information om Fujitsu Siemens Computers miljöarbete, besök: www.fujitsu-siemens.se/miljo Fujitsu Siemens Computers är Europas ledande IT-företag med fokus på nästa generations IT-användare. Företagets breda produktportfölj innehåller allt från hemdatorer och produkter för det digitala hemmet till verksamhetskritiska produkter och infrastrukturlösningar för stora verksamheter. Med ägarnas, Fujitsu Limited och Siemens AG, innovativa kraft och globala räckvidd i ryggen, kan Fujitsu Siemens Computers möta behoven hos såväl internationella koncerner som privatpersoner. Företaget har en stark närvaro på alla nyckelmarknader i Europa, Mellanöstern och Afrika. Fujitsu Siemens Computers är godkänt av Statskontoret som leverantör av servrar, lagring, tjänster, stationära och bärbara datorer. Företaget är en medlem av FNs Global Compact-initiativ. Mer information om bolaget finns på www.fujitsu-siemens.se. För mer information, vänligen kontakta: Jan Backman Marknadschef Fujitsu Siemens Tel: 070-268 82 75 E-post: jan.backman@fujitsu-siemens.com Janne Dicander IS-IT chef, Jönköpings kommun Tel 036-105306, 070-6235306 E-post: janne.dicander@stk.jonkoping.se Fredrik Gustafsson Tel: 0733-01 73 19 E-post: fredrik.gustafsson@bitepr.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera