Skip to main content

Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs!

Evenemang

10
MAR
Hotell Birger Jarl i Stockholm
  -
Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs! Den 10 mars breddar Handikappförbunden diskussionen om framtidens möjligheter till arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning. Frågorna om arbete, försörjning och rehabilitering står högst på dagordningen inför höstens val. Därför samlar vi forskare, politiker, arbetsmarknadens parter, näringsliv och handikapporganisationer till en dialog om vad som måste ske för att skapa ett samhälle där alla är en resurs i arbetslivet. Ur programmet: Rättighet eller bidrag? – individens möte med Försäkringskassan Antoinette Hetzler, professor i sociologi vid Lunds universitet. Samhällets dubbla normer – vilka krav ställs på individen? Camilla Nordgren, Fil. Dr., Institutionen Hälsa och Samhälle, Malmö högskola. Paneldebatt med arbetsmarknadens parter och företrädare för valets regeringsalternativ under ledning av K-G Bergström. Medverkande: Signhild Arnegård Hansen, Svenskt Näringsliv, Anette Carnhede, Fackförbundet ST, Gunnar Axén (M) ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och Luciano Astudillo (S), ledamot i Arbetsmarknadsutskottet . Välkommen till Handikapppförbundens mötesplats onsdagen 10 mars på Hotell Birger Jarl i Stockholm. Dagen startar klockan 10 och är slut klockan 16. Media är inbjudna att delta under hela eller delar av dagen. Programmet i sin helhet ligger på Handikappförbudens webb www.handikappforbunden.se. Kontakt: Janna Olzon , pressansvarig, 073-443 95 09, 08-546 404 62 Mikael Klein, politisk sekreterare, 08-546 404 34

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy