Skip to main content

Handikappförbundens nyhetsbrev juni 2016

Nyhet   •   Jul 01, 2016 08:49 CEST

Styrelsemöte den 13 juni - Extrakongress i oktober

På mötet beslutades bland annat att genomföra en extrakongress den 19 oktober för att kunna ta ställning till det namnförslag som tagits fram under våren. Om förslaget klubbas kommer ett internt lanseringsarbete att påbörjas under hösten. Det nya namnet kommer att presenteras under den ordinarie kongress våren 2017.

Namnbytet är en av tre viktiga händelser som Handikappförbunden står inför de två närmaste åren; vi ska också flytta vårt kansli och fira att vi fyller 75 år. Tillsammans kommer dessa händelser att innebära både insatser och engagemang från organisationen. Vi har valt att kalla detta för Avstamp 2017.

Välkommen till våra evenemang i Almedalen

Nu är det bara någon dag till Almedalveckan drar igång i Visby, den 3-10 juli. Handikappförbunden är som vanligt med och anordnar en mängd spännande evenemang både i vårt eget tält och hos andra arrangörer. I år hittar du oss på tältplats 114, nere på Skeppsbron i Visby hamn.

Handikappförbunden tema för årets Almedalsvecka är LSS och Universell utformning.Det handlar om ett samhälle för utformat för att fungera för alla, om att påverka framtiden, och om mänskliga rättigheter.

För att introducera begreppet Universell utformning och dess betydelse i ett samhälle för alla har vi i år en bilaga om Universell Utformning i tidningen Dagens Samhälle. Bilagan kommer att finnas i vårt tält i Almedalen, men du kan också läsa den här.

Bilaga om Universell Utformning i Dagens Samhälle

Allt om Handikappförbunden i Almedalen 2016 hittar du här

Alla våra seminarier i tältet är öppna, ingen anmälan behövs. Hörselslinga finns.

Läs om våra arrangemang på Facebook och följ oss på Twitter @hso_se #funkpol och Instagram.

Handikappförbunden i FN

När den nionde konferensen om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, ägde rum i FN i New York den 14-16 juni, arrangerarde Handikappförbunden ett mycket uppskattat seminarium på temat ”Rätten att delta – hur man skapar tillgängliga möten online!”

Läs allt om vårt seminarium och se seminariet på FN:s webb-TV

Press

Under juni månad har vi agerat i flera frågor; bland annat när det gäller regeringens inhumana flyktingpolitik, som kan få stora negativa konsekvenser för personer med funktionsnedsättningar som är på flykt.

Pressmeddelande den 30 juni

Funktionhinderspolitiken hör hemma på högsta politiska nivå

Debattartikel i Dagens Medicin den 25 juni   

”Ta ansvar för patienter med funktionsnedsättning”

Debattartikel i Aftonbladet den 22 juni

Vem bestämmer var man ska bo?    

Öppet brev/Pressmeddelande tillsammans med Lika Unika den 20 juni                  

Migrationspolitiken bryter mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande om regeringens förslag om ökad sjuklöneskostand för arbetsgivare 

Risk för ännu tuffare arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning    

Remisser

Under juni månad har vi svarat på följande remisser:

Handikappförbundens remissvar: Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Handikappförbundens remissvar: Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, Ds 2016:14

Handikappförbundens remissvar EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

Handikappförbundens remissvar Låt fler forma framtiden SOU2016:5

Handikappförbundens yttrande över promemorian Mer tydighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen, Ds 2016:5.

Handikappförbundens remissvar: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna (Ds 2016:8)

Skrivelser

Under juni månad har vi skickat en rad skrivelser. Vi har bland annat skrivit ett brev till Åsa Regnér om vikten av en skarpare politisk styrning, ett tydligt rättighetsperspektiv och med mänskliga rättigheter som grund för den nya strategi som ska tas fram för funktionshinderspolitiken.

Skrivelse till Stefan Löfven om möte i höst om funktionshinderpolitiken

Skrivelse till Morgan Johansson om Oro kring gode män och förvaltare

Skrivelse till Åsa Regnér om kommande funktionshindersstrategi

Brev till statsrådet Peter Eriksson

Öppet brev ang regeringens proposition (2015/16:174) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Öppet brev ang EU:s förslag till direktiv om tillgängliga offentliga webbplatser (på engelska)
Följebrevet till det öppna brevet om EU:s förslag till webbdirektiv

Projekt söker rättsfall

Handikappförbunden bedriver med stöd av Arvsfonden ett projekt - Från snack till verkstad - om att stärka användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige och för att Sverige ska uppfylla sina skyldigheter enligt den. 

En del av projektet består i att driva enskilda fall i domstol för att försöka få domstolarna att tolka svensk lagstiftning på ett sätt som överensstämmer med konventionen. Projektet avser att tillsammans med Handikappförbundens medlemsförbund driva fem fall under de kommande tre åren. Därför söker nu projektet  relevanta fall att pröva. För mer information och kontaktuppgifter se projektets hemsida https://funktionshinderkonventionen.se/ eller http://handikappforbunden.se/Projektsida/Fran-snack-till-verkstad/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.