Skip to main content

Nyhetsbrev december 2017

Nyhet   •   Dec 01, 2017 12:33 CET

Styrelsemöte den 23 nov

Med anledning av rapporteringen kring Funktionsrätt Sveriges ordförande Lars Ohly diskuterade styrelsen #Metoo och enades om ett uttalande.

I övrigt diskuterades bland annat:

 • Funktionsrätt Sveriges arbete med LSS-frågan (se nedan)
 • Funktionsrätt Sveriges valarbete (se nedan)
 • Utredningen Framtidens socialtjänst, vår styrelseledamot Maria Lundqvist-Brömster ingår i referensgruppen
 • Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, där vår styrelseledamot Anders Gustavsson har en expertplats.
 • Uppföljningen av rekommendationer från FN:s kommitté som ska diskuteras i kommande sakråd.

Den 3 december firar vi en dag för alla

Låt oss fira den mänskliga mångfalden den 3 december, ”En dag för alla”. Än så länge är dagen mest omtalad som ”Internationella funktionshinderdagen”. Även i år deltar Funktionsrätt Sverige i den landsomfattande manifestationen Assistans är frihet - Rädda LSS.

Manifestationen anordnas av RBU och hela funktionsrättsrörelsen medverkar. Även i år kommer manifestationen att genomföras på många platser i landet.

Läs mer om platser och tider för manifestationen

LSS arbetet

Funktionsrätt Sverige satte redan 2016 samman en arbetsgrupp med våra medlemsförbund för att följa och komplettera den statliga översynen av den statliga assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40). Nu har arbetsgruppen utvidgats med hela den samlade funktionsrättsrörelsen.

Arbetsgruppen för LSS-arbetet

Funktionsrätt Sverige och medlemsförbund (Autism- och Aspergerförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP, Riksföreningen Grunden, Svenska OCD-förbundet och Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Riksförbundet FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Svenska Downföreningen)

Lika Unika och medlemsförbund (Förbundet Sveriges Dövblinda FSDB, Neuroförbundet (tidigare NHR), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU, Sveriges Dövas Riksförbund SDR, Synskadades Riksförbund SRF)

Förbundet för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet, DHR, Förbundet Unga Rörelsehindrade och Unga med Synnedsättning, US

Läs om arbetsgruppen och de ställningstaganden som hittills publicerats.

Valet 2018 handlar om funktionsrätt!

För vart och ett av Funktionsrätt Sveriges prioriterade områden har ett valbudskap formulerats som organisationen kommer att trumma ut från och med november. Målet är att sätta frågorna på den politiska agendan så att åtminstone en av de direktsända partiledardebatterna tar upp funktionsrätt.

Våra korta valbudskap;

 • Ge barn rätt att förändra sin situation när skolan inte funkar
 • Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter
 • Sveriges ekonomi går som tåget – undanröj fattigdomen för de som inte kan arbeta.
 • Ändra lagen – återupprätta LSS intentioner
 • Funktionsrätt ska gälla i svensk lag

  Håll ögonen öppna för våra kampanjveckor kring varje valbudskap! Kampanjveckorna infaller mellan januari och april. Veckan kommer att börja med debatt i media och sedan fyller vi på med kortfilmer och utspel i sociala medier.

  Läs mer om vårt valarbete

  Det fjärde Europaparlamentet för personer med funktionsnedsättning den 6 december 2017

  Europaparlamentet för personer med funktionsnedsättning (EPPD) samlar nu för fjärde gången hela den europeiska funktionsrättsrörelsen tillsammans med Europaparlamentets ledamöter, i Europaparlamentet, för att diskutera viktiga ämnen för rörelsen. De tidigare parlamenten för funktionsrättsfrågor genomfördes 1993, 2003 och 2012.

  Från Sverige åker sammanlagt 75 personer för att besöka parlamentet, 60 av dessa företräder funktionsrättsrörelsen och övriga är tolkar, assistenter eller andra medföljare.

  Från Funktionsrätt Sverige åker styrelsen och även många från vårt kansli. Vi kommer under vårt besök även att göra studiebesök hos Malin Björk (V), Jens Nilsson (S), Bodil Valero (MP) och Cecilia Wikström (L).

  Läs mer på EDFs (European Disability Forum) hemsida

  Vårt projekt Opratat har gått i mål

  Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.

  Opratat.se har tagits fram i ett projekt inom Funktionsrätt Sverige och drivs nu av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

  Personskadeförbundet, RTP har flyttat in på Landsvägen 50A

  Vi välkomnar från och med den 21 november vårt medlemsförbund Personskadeförbundets kansli till vårt fina kontor på Landsvägen i Sundbyberg. Läs mer om Personskadeförbundet.

  Lars Ohlys blogg

  Läs inlägg om aktuella ämnen.

  Remissvar

  Under oktober till november har följande remissvar skickats in:

  Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av välfärdsutredningens förslag

  Förslag om grundläggande krav på tillgänglighet med anledning av beredningen av ett nytt mediestöd Ku2017/02492/MF

  EU-kommissionens förslag till ändringar i tågpassagerarförordningen 1371/2007/EG

  Så stärker vi den personliga integriteten SOU 2017:52

  Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Ds 2017:29

  På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen 2017:43

  Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning 2017:44

  Skrivelser

  November

  Comments on the Draft General Comment on article 5 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Equality and non-discrimination

  Brev till Konstitutionsutskottet om en oberoende svensk MR-institution

  Funktionsrätt Sveriges synpunkter på funktionshinderpolitiken 2018 i regleringsbrev

  Oktober

  Skrivelse Ylva Johansson inför Regeringens funktionshinderdelegation 13 nov 2017

  Skrivelse till Utbildningsutskottet angående regeringens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

  September

  Skrivelse till Konstitutionsutskottet angående utredningen om JO som en svensk MR-institution

  Augusti

  Funktionsrätt Sveriges synpunkter på den sociala pelaren

  Funktionsrätt Sverige i media oktober till november

  27 november Pressmeddelande: Våra medlemsförbund avgör ordförandefrågan

  23 november Uttalande: Vi välkomnar #metoo

  16 november Pressmeddelande: Förstärk även den grundläggande lärarutbildningen

  15 november Pressmeddelande: Efterlängtad reformering av socialförsäkringen

  14 november Pressmeddelande: Bra att regeringen fryser omprövningar av personlig assistans – men funktionshinderrörelsen är inte nöjda

  9 november Pressmeddelande: Viktig och välkommen ändring i diskrimineringslagen

  8 november Pressmeddelande: Barn vill prata om sin funktionsnedsättning

  7 november: Ann-Marie Stenhammar tilldelas hedersutmärkelse

  6 november Pressmeddelande: Lagändring är goda nyheter, men den måste påskyndas

  6 november: Debattartikel i Dagens Samhälle: STOPP! Tusentals människors liv slås sönder

  6 november: Pressmeddelande: Funktionsrätt Sverige på MR-dagarna

  3 november Debattartikel i Dagens Medicin: Vi vill se en statlig nollvision för läkemedel

  30 oktober Pressmeddelande: Regeringen måste ta bladet från munnen när det gäller personlig assistans

  27 oktober Debattartikel i UNT: Ett oförlåtligt svek

  17 oktober Debattartikel i Svenska Dagbladet: Alliansen och SD sviker barnen i skolan

  11 oktober Det viktiga förslaget om läsa-, skriva- och räknagarantin riskerar att röstas ned

  6 oktober debattartikel i Dagens Juridik: Stärk diskriminerings­skyddet!


  God Jul och Gott Nytt År önskar

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.