Skip to main content

Nyhetsbrev från Handikappförbunden januari 2010

Nyhet   •   Jan 20, 2010 15:52 CET

Det är mycket nu. Framförallt är det valår och Handikappförbundens ambition att funktionshinderfrågor ska få ett avgörande genombrott i den allmänna politiska debatten fortsätter att genomsyra allt vi gör. Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Det ska alla bli varse innan valdagen!

Först ut är Mötesplats om arbete och försörjning den 10 mars. Om det inte redan är gjort, så boka den dagen i kalendern.
Återigen gör vi en en utåtriktad temadag för handikapprörelsen och politiken. Vi kommer att satsa på att bjuda in arbetsmarknadens parter och andra aktörer inom arbetsmarknad och socialförsäkring. Inbjudan med program kommer snart, och på vår webbplats lägger vi ut ny information så fort det finns någon.

Samtliga större arrangemang vi ordnar under året kommer att vara på Hotel Birger Jarl, Stockholm. Vi prövade lokalen i samband med Internationella handikappdagen i december, och utfallet blev överlag positivt.    

Handikappförbunden finns numera på Facebook. Gå gärna in där och bli ett "fan" till Handikappförbunden. På bara ett par veckor har 130 personer redan blivit det.

Längst ner i det här Nyhetsbrevet finns ett kalendarium för våra utåtriktade arrangemang. Även andra större konferenser och evenemang som berör handikapprörelsen finns med. Tipsa gärna om annat som också bör vara med där.

Nytt från Handikappförbunden

Stärk ungas inflytande i handikapprörelsen
Handikappförbunden har under hösten startat ett projekt för att undersöka situationen för ungdomsförbunden inom handikapprörelsen. Syftet med projektet är att öka och stärka ungdomsorganisationernas inflytande i rörelsen. Under hösten har intervjuer genomförts med ungdomsorganisationer och ungdomssektioner inom rörelsen, och många nya kontakter har etablerats. Förhoppningen är att denna insamling ska leda till ökad kunskap och utvidgat inflytande för unga människor inom handikapprörelsen.

På Handikappförbundens webbplats finns mer information.

Tillgänglighetsdatabasen (TD) - nytt treårigt projekt
Västra Götalandsregionen har beviljats en treårig satsning på utveckling av Tillgänglighetsdatabasen (TD) av Allmänna Arvsfonden. HSO Västra Götaland, SRF Västra Götaland, Synskadades Riksförbund och Handikappförbunden är medsökande i projektet.

Utvecklingen av tillgänglighetsdatabasen har pågått under sju år. Det unika med projektet är att vårdinrättningar, affärer, restauranger, hotell med mera är beskrivna utifrån olika tillgänglighetsaspekter. Besökaren kan utifrån beskrivningarna själv bilda sig en uppfattning om det är tillgängligt för denne eller inte.

Tillgänglighetsdatabasen är integrerad på respektive kommunens hemsida men går även att besöka direkt. Fyrtio av fyrtionio kommuner i Västra Götland är idag uppkopplade mot tillgänglighetsbasen. Arbete pågår även i Blekinge och Skåne.

En målsättning för projektet är att sprida tillgänglighetsdatabasen till andra kommuner i landet. En annan är att arbeta med kvalitetssäkring av tillgänglighetsdatabasen genom bland annat brukarpaneler (fokusgrupper).
Besök tillgänglighetsdatabasen här.

Handikappförbundens webbplats mall för andra
Först ut att använda Handikappförbunens webb som mall för sin webbplats var projektet Processtöd Tillgänglighet, som är ett samarbete mellan Handikappförbunden och Handisam.

Nu har HSO Stockholms län börjat bygga sin nya hemsida i Handikappförbundens mall. När de är klara och lägger ut den publikt kommer det att finnas möjlighet för övriga HSO-län att skapa egna sidor. Layouten kommer att vara snarlik Handikappförbundens, men det kommer att finnas ett antal färgkombinationer att välja bland.

Hör gärna av er till Marre Ahlsén om ni är intresserade av mer information.

Introduktion till hälso- och sjukvårdssystemet
Grunden för den svenska sjukvården är att den ska ges på lika villkor och efter behov. Den ska vara demokratisk, och finansieras främst med allmänna medel. Kvalitén ska vara hög och patienten stå i centrum. Men hur ser relationen mellan hälso- och sjukvårdsorganisationen, staten och kommunerna ut? Vem ansvarar för vad?
Dessa, och många fler frågor finns det svar på i "En introduktion till hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige" som finns på Handikappförbundens webbplats

Nytt från våra medlemsförbund

Fråga från Sveriges Dövas Riksförbund till partiledarna
Inför onsdagens partiledardebatt ställde SDR en enkel fråga via mail till partiledarna:

"Partiledardebatten, som är mycket intressant för alla väljare, sänds i radions P1 och SVT Forum och riksdagens webb-teve. Det är bra. För hörande. Men alla döva och hörselskadade då? Ingen teckenspråkstolkning och ingen text så långt ögat når.

Så mycket för tillgänglighetsåret 2010! Valrörelsen börjar inte så bra...

Det vore en enkel sak att sända en teckenspråkstolkad version genom riksdagens webb-teve, (det har gjorts förut efter våra påstötningar) men enligt uppgift från riksdagens kammarkansli så kommer det inte att ske denna gång.

Är det acceptabelt tycker ni? Är inte döva väljare viktigare än så?"
Sveriges Dövas Riksförbunds webblats

Riksförbundet Sällsynta diagnoser tipsar
Radioprogrammet Karlavagnen i P4, har tema "Ovanliga diagnoser" torsdag den 21 januari kl 21.40.

Den som vill kan från kl 21.00 på torsdag ringa till telefonslussen på telefon:099-110 80, för eventuell medverkan i programmet.

Mer om Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Länk till Karlavagnen i P4

Lika vård för alla? Kan det målet uppnås med landstingens minskande budget?
Under februari månad varje år slår Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund ett extra slag för friskare hjärtan. Landet runt bjuder förbundet in hälso- och sjukvårdspolitiker till ett Rundabordssamtal där diskussionen ska handla om hur landstinget följer Socialstyrelsens hjärtriktlinjer.

Det kommer också att debatteras kring vilka skyldigheter patienten har i allt
kärvare tider och med en åldrande befolkning.

Läs mer om Rundabordssamtalen runt om i landet på www.helahjartat.se

Grattis regeringen till ett klokt beslut!
- När får vi tillbaka våra pengar?


Personskadeförbundet RTP välkomnar i ett pressmeddelande den 12 januari regeringens beslut att inte gå på Trafikförsäkringsutredningens förslag om höjda försäkringspremier med 70 procent.
Läs Personskadeförbundets hela pressmeddelande här

Okänd sjukdom ska bli mer känd
Medfödda, eller så kallade primär immunbrist-sjukdomar finns bland ca 35 000 invånare i Sverige. Svårighetsgraderna varierar, de flesta har en relativt mild form men runt 5 000 kan behöva omfattande medicinsk behandling.

Nu vill Primär immunbrist organisationen (PIO) göra något åt den stora okunskap som råder i såväl samhälle som sjukvård. Med början i höstas med fortsättning under våren 2010 kommer PIO att besöka 9 orter i Sverige för att erbjuda föreläsningar till såväl sjukvårdspersonal som till allmänheten. Bland föreläsarna finns Sveriges främsta inom ämnet. I samband med informationsmötena kommer PIO att annonsera och erbjuda inslag om primär immunbrist i olika media.
Läs mer om informationssatsningen på PIO:s webbplats

Omvärlden

Förslag på ny radio- och tv-lag
I ett pressmeddelande den 17 december 2009 meddelande Kulturdepartementet att  regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag till ny radio- och tv-lag. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

I många år har den europeiska handikapprörelsen arbetat för att få in tillgänglighet som krav i direktivet som rör tv, det som numera kallas AV-direktivet (AV står för audiovisuella medietjänster). Med en ny lag blir det möjligt för regeringen eller Myndigheten för Radio och TV att kräva att även kommersiella tv-företag skapar program som blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Läs mer på sidan 131 och 132 i lagrådsremissen.

Handikappförbunden har varit med i Hjälpmedelsinstitutets standardiseringskommitté som tagit fram ett antal olika bildsymboler. Symbolen mötesplats för ledsagning används nu på 124 stationer i landet.

Mer information om stationsledsagning

Våra digitala rättigheter
EU har släppt en guide för medborgares digitala rättigheter.
Överst på listan av sökord står tillgänglighet. Men det går också att få svar på många andra frågor, till exempel:
Vad gäller när man handlar via nätet? Vem är ansvarig för innehåll på Internet? Vart ska man vända sig för att klaga?

Guiden finns på flera språk inklusive svenska.
Till guiden för digitala rättigheter

Pressklipp

Ett samhälle utan David Lega och ICA-Jerry?
Fosterdiagnostiken kan bidra till att förbereda blivande föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Men den trend vi ser idag visar tyvärr att det handlar om kunna att selektera bort foster. Det klingar falskt ihop med hyllningarna av handikappidrottare, Köpinggänget och Ica-Jerry, skriver David Lega och Monica Selin i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Läs hela debattartikeln i Föräldrakrafts nättidning 

Kalendarium 2010 

2-3 februari - Socialstyrelsen och SKL har konferens om Patientsäkerhet.
Läs mer här


Program och annan info till Handikappförbundens arrangemang läggs ut på vår webbplats allt eftersom de blir klara.   

10-11 mars - Mötesplats om arbete och försörjning
Den 10 mars är en utåtriktad temadag för handikapprörelsen och politiken. Då samarbetar vi med arbetsmarknadens parter och andra aktörer inom arbetsmarknad och socialförsäkring.

Den 11 mars hålls Handikappförbundens ordförandemöte och andra konferenser.


19-21 maj - Mötesplats om framtidens hälso- och sjukvård
Handikappförbundens årsmöte hålls den 19 maj.

Den 20 maj är en utåtriktad temadag för handikapprörelsen och politiken, då vi fokuserar på framtidens hälso- och sjukvård.

Fredagen den 21 maj har vi ett internt program för samarbetsorganen i länen.


29 maj - Marschen för tillgänglighet


4-10 juli - Politikerveckan i Almedalen
Tema: Full delaktighet.
Handikappförbunden kommer att under veckan ha ett särskilt fokus på tillgänglighet, antidiskriminering och vad som ska komma efter den nationella handlingsplanen.


6-7 oktober - Ordförandemötet
Eftervalsanalys. Hur har den nytillträdda regeringen formulerat sin handikappolitik.


2-3 december - Internationella handikappdagen

Kommentarer (1)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy