Skip to main content

Nyhetsbrev från Handikappförbunden september 2010

Nyhet   •   Sep 10, 2010 10:54 CEST

Valbudskap vi saknar!

Handikappförbunden och den lättlästa valsajten Allavaljare.se har skickat ut en enkäten ”Viktiga frågor för 1 av 5 väljare” till 452 personer som står på valbar plats i riksdagsvalet i september. Vi vill med det syna var riksdagskandidaterna står i handikappolitiska frågor. På tisdag den 14 september kommer vi att redogöra för svaren på en presskonferens i riksdagshuset.

Vi är positivt överraskade att så många valt att besvara enkäten och genom personliga kommentarer visat sitt handikappolitiska engagemang. Nästan var tredje kandidat som svarat har angett funktionshinderfrågor som ett av sina tre högst prioriterade områden. Tyvärr återspeglas inte deras engagemang i de konkreta vallöften som de två regeringsalternativen har presenterat. Läs hela inbjudan till presskonferensen på Handikappförbundens webbplats.

Kampanjen "Ingen är perfekt - dags att förändra Sverige" fortsätter. Där kan du se bland annat se valaffischer med budskap vi saknar. Där kan också den som vill skriva ett inlägg utifrån hur Sverige bör förändras.  

Alliansens valmanifest missar utanförskapet

Trots retoriken i Alliansens valmanifest om att få fler i jobb, saknas skarpa förslag för att fler människor med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att arbeta. Sverige har inte råd att avstå från stora delar av arbetskraften som vi gör idag. Men det krävs nya vägar för att inkludera fler med funktionsnedsättning i arbetslivet. Det kräver också kunskap och en uttalad politisk viljeinriktning.

Läs Handikappförbundens pressmeddelande som publicerades den 30 augusti 

 

Vår analys av partiernas ambitioner

Alla sju riksdagspartier delar i stort Handikappförbundens syn på att samhället måste förändras så att människor med funktionsnedsättning ska bli fullt delaktiga. Några konkreta politiska förslag - som ändrad lagstiftning eller budgetsatsningar - lyser dock med sin frånvaro. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har flest förslag på reformer och även Folkpartiet och Centerpartiet har konkreta förslag som tyder på en handikappolitisk ambition.

Men Moderaterna har satt på sig handikappolitiska skygglappar och vägrar i vissa delar att se det utanförskap som många personer med funktionsnedsättning lever i. Som regeringsbärare har de intagit en roll som försvarare av existerande system. De förordar individuella anpassningar istället för att se de strukturella problemen, vilket antyder en omodern syn på handikappolitiska lösningar.

Socialdemokraterna å sin sida verkar ha tappat sina tidigare handikappolitiska ambitioner. Den process av självkritik och rannsakan partiet genomgått efter valförlusten 2006, återspeglas inte i några handikappolitiska ambitioner. De konkreta förslag som väcks har sin grund i den rödgröna partiöverenskommelsen. Ivern över att kritisera nuvarande regering tar överhand.

Hämta analysen som pdf på Handikappförbundens webbplats.

 

Ointresserade lokalpolitiker

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Bergs kommun tvingades att avblåsa sin planerade politikerdebatt i den 30 augusti. Endast två partier visade intresse för att delta - Bergspartiet och Vänsterpartiet.

Trots att alla partier fått inbjudan redan den 9 juni har man missat att anmäla sitt intresse. Eller är det kanske ointresse? Det känns som handikapprörelsen i Berg håller på att läggas ner. I alla fall från politikernas sida.

Läs hela artikeln i Länstidningen Östersund

Läs också Jörgen Lundälvs socialpolitiska blogginlägg i samma fråga. Han är funktionshinderforskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.  

 

Alla partiledare medverkar på lättläst valsajt

På den lättlästa valsajtenAllaväljare finns videointervjuer med alla partiledarna och besökarantalet växer stadigt veckorna före valet. Dessutom bloggar 11 riksdagskandidater på lättläst svenska och svarar på frågor från besökarna.

– Begriplig information behövs! Många lässvaga väljare har svårt att ta del av partiernas valprogram och välkomnar därför information på lättläst svenska. Beställningarna på det lättlästa valmaterialet har rasat in och de 70 000 broschyrerna räcker inte, säger Ulla Bohman chef för Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst och projektledare för Rösta på oss i valet 2010!

 

Nytt temahäfte om nordisk handikappolitik

Det kommer ofta rapporter om att personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än andra människor. Samtidigt finns i Norden en tydlig politisk ambition att det inte ska vara så. I temahäftet från Nordens välfärdscenter lyfter de fram vad som hittills har uppnåtts men också områden där det behöver göras mer.

En del av innehållet:
• Personer med utvecklingstörning som går på universitet
• Hur jobbcoacher kan leda till att svårt funktionsnedsatta kan arbeta
• Framgångsrika handikappråd i Danmark
• Finlands unika lag för personer med talskador
• Island finanskris och hur den påverkade handikappolitiken
• Vasamuseets barnsatsning – utan särlösningar
• Norges lag mot diskriminerande otillgänglighet

Ladda ner temahäftet från Nordens välfärdscenters webbplats

 

    

Mer om Ingen är perfekt

Ingen är perfekt är Handikappförbundens kampanj inför valet 2010. Vi vill göra handikappolitiska frågor synliga under valrörelsen. Målet är att nästa regering har en tydlig handikappolitisk ambition.


Handikappförbunden
www.handikappforbunden.se

tel 08 546 404 00, texttel 08 546 404 50

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy