Skip to main content

Nyhetsbrev november 2018

Nyhet   •   Nov 06, 2018 15:58 CET

Efter ett långt uppehåll kommer här ett nyhetsbrev från Funktionsrätt Sverige. Vi har haft ett händelserikt år, då vi bland annat genomfört ett framgångsrikt opinionsarbete inför valet. Nu väntar vi otåligt på ny regeringsbildning. I skrivande stund pågår vid sidan om det löpande intressepolitiska arbetet också nyrekryteringar till vårt kansli, bland annat av kanslichef och projektmedarbetare.

Vi satte LSS och funktionsrätt på valagendan

Under våren och ända fram till valet genomförde vi ett intensivt opinionsarbete under parollen "Valet 2018 handlar om funktionsrätt". Vi avslutade med en uppmärksammad partianalys som fick stort medialt genomslag, bland annat i TV4 och Metro. Analysen baseras bland annat på vår valenkät med 15 frågor om funktionsrätt. Nu ser vi fram emot att partierna börjar arbeta i linje med sina svar. Vi kommer att följa det spännande arbetet och rapportera om utvecklingen.

Partianalysen blev också avgörande för att LSS-frågan och de oacceptabla nedskärningarna av insatsen personlig assistans äntligen fick en framträdande plats i valrapportering, partiledarutfrågningar och politiska utspel veckan före valet.

Coallge med bilder på Jan Björklund, Annie Lööf, Anders W Jonsson, Lena Hallengren.

Läs mer om Valarbetet

Ta del av vår partianalys

Funktionsrätt Sverige bidrar till FN:s frågelista

FN:s kommitté för konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har nyligen offentliggjort sin frågelista om hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. Senast den 1 oktober 2019 ska frågelistan vara besvarad.

Funktionsrätt Sveriges roll har varit att samordna civilsamhällets bidrag med förslag till frågor att ställa till Sverige. 11 organisationer står bakom vår rapport.

Framöver kommer Funktionsrätt Sverige även att ansvara för samordning av en Alternativrapport som beskriver hur väl Sverige lever upp till konventionen på olika prioriterade områden.

Läs mer

Funktionsrättsrörelsens samarbete kring LSS

Parallellt med den pågående statliga utredningen av LSS har vi tillsammans med 19 andra funktionsrättsorganisationer genomfört en gemensam översyn av LSS. Sedan 2017 har en rad ställningstaganden av centrala frågor i LSS publicerats.

Bild på medverkande i LSS arbetsgruppens sista möte.

Arbetsgruppens sista möte den 5 november.

Ställningstaganden kring LSS

Den 11 oktober publicerade arbetsgruppen tillsammans en debattartikel i SvD med rubriken "Fullständigt haveri i LSS-utredningen" kring den pågående utredningen, vars utkast till förslag innebär stora försämringar för personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Den 31 oktober publicerades en slutreplik "Vi kräver en ny LSS-utredning" i SvD. Senare i november kommer arbetsgruppen att avge ett särskilt yttrande till den pågående statliga LSS-utredningen och ett antal ställningstaganden kommer att publiceras. Vårt arbetet fortsätter sedan i annan form och kommer givetvis inte att avstanna förrän vi med gemensamma krafter sett till att politiker och myndigheter tar sitt ansvar och återupprättar LSS.

Lisas blogg

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande

Missa inte vår ordförande Elisabeth Wallenius blogg där hon på ett personligt sätt behandlar aktuella funktionsrättsfrågor.

Läs Lisas blogg

Projektet "Från snack till verkstad" avslutas

Från snack till verkstad

Under tre år har projektet Från snack till verkstad arbetat för att stärka användningen av
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.

Den13 november, kl13-16 presenteras resultatet och effekterna av projektet vid ett slutseminarium.

Länk till information och anmälan

Läs mer om projektet "Från snack till verkstad"

Funktiorätt Sverige i media

31 okt Debatt: Vi kräver en ny LSS-utredning

26 okt Debatt: Låt i LSS-utredningens förslag bli verklighet

11 okt Debatt: Fullständigt haveri i LSS-utredningen

7 okt Debatt: Revorna i välfärden

5 oktober Debatt: Vi behöver en primärvårdsreform. Nu.

3 september Debatt: Politikerna är vaga om patienträttigheter

30 augusti Debatt: Nog med tomma vallöften

30 augusti: Nyhet: Funktionsrätt Sverige möter FN:s övervakningskommitté i Genève

24 augusti Pressmeddelande: Oacceptabelt att NMR ges plats att manifestera

18 augusti Nyhet: Partianalys inför valupptakten

3 augusti Pressmeddelande: Tragisk påminnelse om vikten av kunskap om funktionsnedsättningar

13 juli Debatt: Fullt möjligt att förbjuda NMR:s organisering

12 juli Debatt: Mer idrott i skolan kräver bättre stöd

Funktionsrätt Sverige i media mars - juli

Länk till sidan med pressmeddelanden och debattartiklar

Besvarade remisser 2018 (februari - september)

Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU 2018:48)

Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat ansvar(SOU 2018:50)

Att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - en förutsättning för mediestöd

Ds 2018:13 Långsiktigt stöd till det civila samhället

Framtidens biobanker SOU 2018:4

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning med anledning av prop. 2017/18:190

Delbetänkande Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan, SOU 2017:106 från Kommittén för modernare byggregler

Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Frågelista till FN:s övervakningskommitté

Reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Utkast till allmän kommentar 7 om funktionsrättsorganisationers involvering i beslutsprocesser

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (2017:23)

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning

Skrivelser mars - september

Länk till sidan med skrivelser

Nästa nyhetsbrev kommer i december! Kan du inte vänta - läs det senaste på funktionsrätt.se


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 41 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.