Skip to main content

80 miljoner européer påverkas av beslut om tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2016 21:21 CEST

Idag onsdag röstar Europaparlamentets kulturkommitté om den föreslagna europeiska tillgänglighetslagen. Kommitténs föredragande föreslår att audiovisuella medietjänster, som TV-sändningar och e-böcker ska undantas från den föreslagna europeiska tillgänglighetslagen. Om förslaget skulle bli verklighet innebär det att dessa tjänster inte behöver vara tillgängliga för 80 miljoner personer med funktionsnedsättning i Europa.

Handikappförbunden och Dyslexiförbundet känner en stark oro för den här utvecklingen och uppmanar nu svenska EU-parlamentariker att agera i frågan genom att skarpt avvisa förslagen om att avlägsna audiovisuella medietjänster och e-böcker från lagen. Om förslaget blir verklighet innebär det att den kanske viktigaste vägen till delaktighet i kulturlivet och demokratin begränsas.

Parlamentet brukar stå på medborgarnas sida i EU, men den här gången vill de stoppa utvecklingen mot ett inkluderande samhälle som främjar innovation och universell utformning.

Parlamentets kulturkommitté ska snart leda arbetet med ett annat direktiv: revideringen av direktivet för audiovisuella medietjänster som riktar sig till tv-kanaler. Där är artikeln om tillgänglighet struken.

Vi menar att parlamentet istället borde främja den juridiska anpassningen till FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som EU också har ratificerat. Konventionens artikel 30, skyddar tydligt och klart tillgången till kultur.

Tillgänglighet måste med i lagar som riktar sig till både tv-bolag som gör innehåll och till de som träffas av tillgänglighetslagen - tillverkare av apparater och de som distribuerar tv och gör e-böcker. Annars kanske inte innehållet når ända fram till konsumenten.

Handikappförbunden och Dyslexiförbundet vill tillsammans med våra europeiska kollegor se en ambitiös, meningsfull och långtgående tillgänglighetslag som säkerställer att alla personer med funktionsnedsättning kan delta i samhället på lika villkor som andra.

Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden

Bengt-Erik Johansson, ordförande i Dyslexiförbundet, FMLS samt styrelseledamot i Handikappförbunden
 

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla och vårt intressepolitiska arbete grundar sig på mänskliga rättigheter.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.