Skip to main content

Arbetsförmedlingens arbetssätt är ett misslyckande

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 08:56 CET

Den så kallade FunkA-utredningen har gjort en översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättningar. Handikappförbunden riktar nu allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen och uppmanar regeringen att göra nödvändiga satsningar för att bryta trenden.

FunkA-utredningen har kartlagt hur Arbetsförmedlingen arbetar med de insatser som är riktade till personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning. Redogörelsen är häpnadsväckande och ytterst allvarlig. Genomgående finns brister i allt från styrning och resursfördelning till uppföljning och kvalitetssäkring av olika insatser. De enskilda handläggarnas förutsättningar att utföra sitt arbete måste i en samlad bild ses som hopplösa. Konsekvenserna för de arbetssökande blir katastrofala.

Handikappförbunden ser en stark nödvändighet att förändra de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning. De olika stödformerna måste ha en bättre samverkan, en tydligare strävan att förstärka den enskilde individens konkurrenskraft och i betydligt större utsträckning leda till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Denna förändring måste kunna ske utan att äventyra den enskildes trygghet. Viktiga faktorer för stödåtgärderna ska fungera bättre, är att de arbetssökandes möjligheter att påverka sin situation förstärks samt att Arbetsförmedlingen får rätt incitament för sitt arbete. 

- Det är alarmerande att arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning ökat så drastiskt de senaste åren, menar Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Regeringen måste ta FunkA-utredningens analys och förslag på allvar. De miljarder som varje år sparas in på sjukförsäkringen måste nu satsas i offensiva åtgärder för att ge rätt stöd till jobb. 

- Det måste bli ett slut med att människor bollas mellan sjukförsäkringens utkastare och arbetsförmedlingens väntrum utan att komma någonvart, fortsätter Ingrid Burman. Regeringens paroll om att allas arbetsförmåga ska tas tillvara, kommer annars klinga väldigt ihåligt i nästa valrörelse.

Läs Handikappförbundens hela remissyttrande över FunkA-utredningen:

http://www.handikappförbunden.se/intressepolitik/Remisser/Remissvar-2012/

Kontakt:

Ingrid Burman, 070-343 95 87

Mikael Klein, 070-480 71 66

 

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Kommentarer (1)

    Det är fullkomligt tragiskt, att misslyckas med männsikor som kämpar med funktionshinder. De har också misslyckats med övriga grupper i samhället. AF bör bytas ut för något värt namnet. Alla hamnar mellan stolarna nu. Ny uppfräshning av personalen behövs. Anställa "människor" och inte byråkratrryttare. Anställa människor med ett hjärta och intresse för just människor! Det är alldeles många där nu som inte har människointresse och som är relevanta för jobbet.

    - EB - 2012-10-29 18:17 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy