Skip to main content

Bristande kunskap om barns delaktighet

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 09:40 CET

Ny kunskapsöversikt visar:

Bristande kunskap om barns delaktighet

 

Hur kan barn och unga med funktionsnedsättningar få
bättre möjligheter att påverka stödet de får av samhället?
Ja, det vet vi inte mycket om. Det visar den nya studien Lyssna på mig! från projektet Egen växtkraft.

Studien syfte var att ta reda på vilken kunskap det finns om barns delaktighet i möten med verksamheter som ger barnen stöd. Det handlar alltså om barns inflytande och möjligheter att påverka sina egna liv. Studien visar att

  • det finns mycket lite nordisk forskning och dokumentation av hur barn deltar i beslutsprocesser. Det finns också få också uppgifter om vad barnen själva tycker om delaktigheten.
  • den internationella forskning som finns visar att barn med funktionsnedsättning vill vara delaktiga i beslutsprocesser som rör dem själva.
  • de barn som har minst chans att påverka är förskolebarn och barn och unga som har
    kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar.

Ann-Marie Stenhammar, som gjort studien, har funnit att det finns forskning på annat håll, främst i Storbritannien. Den brittiska forskningen visar att barns delaktighet förutsätter vissa faktorer:

Tid, kompetent personal, information till barnen och deras föräldrar, flexibilitet i organisationen för att ge barn utrymme för olika lösningar och riktlinjer för verksamheterna som stöd för genomförandet.

Del av projektet Egen Växtkraft

Lyssna på mig! ingår i projektet Egen växtkraft, men arbetet utfördes under studier till magisterexamen i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Ann-Marie Stenhammars insats har fått en utmärkelse av Halmstads kommun som anser att uppsatsen ”ökar kunskapen om ett centralt, men eftersatt område” och att den är ett ”efterfrågat tillskott i det angelägna arbetet att lyfta fram funktionshindrade barns perspektiv”. 

Vill du veta mer?

Kontakta Ann-Marie Stenhammar 070 768 02 47
Ladda ner rapporten www.hso.se/vad-vi-gor2/Projekt/Egen-vaxtkraft/

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy