Skip to main content

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar måste lagstadgas som diskriminering!

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 13:00 CET

Sverige har i flera decennier haft lagar som bland annat säger att nybyggnationer och kollektivtrafik inte får utformas så att det utestänger människor med funktionsnedsättning. Trots det följs inte lagen.

– Överallt i samhället möter vi hinder som gör att vi blir utestängda. Det gör att vi inte kan ta del av olika verksamheter på lika villkor som andra medborgare, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Planerar man inte rätt från början blir det dyrt att rätta till i efterhand, och lösningarna blir i regel mycket sämre.

Diskrimineringslagen måste precis som i andra länder också omfatta bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det menar Handikappförbunden, som idag lämnar sitt remissyttrande över promemorian ”Bortom fagert tal”, Ds 2010:20, till regeringen. Sverige måste fullfölja sina internationella åtaganden, och införa ett diskrimineringsskydd mot otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det har vi förbundit oss till, bland annat genom att ha ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– De farhågor som uttryckts för att lagkraven skulle orsaka orimliga kostnader, tror vi är kraftigt överdrivna, säger Ingrid Burman. De ekonomiska vinsterna, både för den enskilde verksamhetsansvarige men framförallt för samhället i stort, tror vi är mångfalt större.

Kontakt:

Ingrid Burman, ordförande                
070-343 95 87 ingrid.burman@hso.se

Mikael Klein, intressepolitisk chef
070-480 71 66, mikael.klein@hso.se

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera