Skip to main content

Dags att gå från socialpolitik till arbetsmarknadspolitik!

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 08:00 CET

Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman talar idag, tisdagen den 23 februari, på Arbetsmarknadsdepartementets och Socialdepartementets gemensamma konferens om villkoren på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

En stor grupp människor utestängs från arbetsmarknaden idag. Människor med en funktionsnedsättning väljs i stor utsträckning bort och nekas tillträde till arbetsmarknaden. Detta oavsett konjunkturläge och regeringsfärg. Det handlar inte om några små grupper - i Sverige har var tionde människa en nedsatt arbetsförmåga beroende på sin funktionsnedsättning.

Allt för länge har handikappolitik, som hanteras av Socialdepartementet, dominerat när det gäller att säkra rätten till arbete för människor med funktionsnedsättning. Handikappförbunden anser att det är dags att tala i termer av arbetsmarknadspolitik och använda arbetsmarknadspolitiska verktyg för att skapa en inkluderande arbetsmarknad.

Handikappförbunden konstaterar att trots den historiskt långa högkonjunkturen i  Sverige då sysselsättningen i samhället i stort ökade, har utvecklingen varit den motsatta för människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga – det vill säga en sjunkande sysselsättningsgrad. 

Detta är ett misslyckande för både lagstiftaren och för arbetsmarknadens parter. Den svenska modellen på arbetsmarknaden innebär att staten har överlåtit en stor del av arbetsmarknadens funktion till parterna. Parterna har varit bra på att företräda dem de är satta att företräda, de som har arbete. Däremot har varken lagstiftaren, staten, eller parterna lyckats skapa en arbetsmarknad som inkluderar personer med en funktionsnedsättning. Utanförskapet för dessa har inte förändrats sen det började mätas 1996.

För att en inkluderande arbetsmarknad ska bli verklighet krävs ett nytt synsätt på människor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Det krävs att vi går från socialpolitik till arbetsmarknadspolitik. Arbetsmarknadsdepartementet har en avgörande roll i det arbetet.

 

Pressinbjudan

Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs!

Den 10 mars breddar Handikappförbunden diskussionen om framtidens möjligheter till arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning. Frågorna om arbete, försörjning och rehabilitering står högst på dagordningen inför höstens val. Därför samlar vi forskare, politiker, arbetsmarknadens parter, näringsliv och handikapporganisationer till en dialog om vad som måste ske för att skapa ett samhälle där alla är en resurs i arbetslivet.

Ur programmet:
Rättighet eller bidrag? – individens möte med Försäkringskassan
Antoinette Hetzler, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Samhällets dubbla normer – vilka krav ställs på individen? 
Camilla Nordgren, Fil. Dr., Institutionen Hälsa och Samhälle, Malmö högskola.

Paneldebatt med arbetsmarknadens parter och företrädare för valets regeringsalternativ under ledning av K-G Bergström.
Medverkande: Signhild Arnegård Hansen, Svenskt Näringsliv, Anette Carnhede, Fackförbundet ST, Gunnar Axén (M) ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och Luciano Astudillo (S), ledamot i Arbetsmarknadsutskottet .

När: onsdagen 10 mars
Var: Hotell Birger Jarl i Stockholm. 
Tid: 10.00 - 16.00

Media är inbjudna att delta under hela eller delar av dagen. Programmet i sin helhet ligger på Handikappförbudens webb www.handikappforbunden.se

Kontakt:
Janna Olzon , pressansvarig, 073-443 95 09, 08-546 404 62
Mikael Klein, politisk sekreterare, 08-546 404 34

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy