Skip to main content

Flera partier otydliga om statsbidragen

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 07:28 CEST

Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Fråga nummer 5 handlar om statsbidragen till funktionshinderrörelsen.

Frågan löd så här:
Är ni beredda att i regeringsställning efter valet 2014, genomföra en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?

Enkäten visar att fyra partier svarar ett tydligt Ja på frågan om de i regeringsställning är beredda att genomföra en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya organisationer. Det är Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Övriga partier ger oklara svar och/eller vill göra en översyn.

Dagens statsbidragssystem har funnits i sin nuvarande form sedan år 2000. Systemets sammanlagda bidragssumma har varit densamma sedan dess med undantag för en höjning år 2008. Nya organisationer som omfattas av bidraget samt kostnadsökningar har kontinuerligt urholkat bidraget. Det handlar bland annat om avtalsenliga uppräkningar av löner, höjda kostnader för befintliga lokaler, material och tjänster.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska samhällets olika aktörer samverka med funktionshindersrörelsen i alla frågor som rör människor med funktionsnedsättning. Funktionshindersrörelsen ska även involveras och medverka i övervakningen av konventionens genomförande. En annan viktig uppgift för funktionshinderrörelsen är att sprida kunskap internt till sina medlemmar. Det är ofta avancerad information om sjukdomar och behandlingsmöjligheter som kompletterar sjukvårdens information, men det kan också handla om komplicerad lagstiftning, socialförsäkringar eller om att ge stöd i kontakter med skola, vård och omsorg. Utöver detta ordnar förbunden sociala aktiviteter för sina medlemmar. Därmed fyller de en mycket viktig roll för både medlemmar och samhället i stort.

- Nu uppmanar vi samtliga partier att lyfta funktionshinderfrågorna i valrörelsen och satsa på en långsiktigt hållbar finansiering för den ideella sektorns arbete, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden.

Samtliga frågor och svar finns på http://www.hso.se/verksamhet/Valkampanjen/Infor-riksdagsvalet-2014/Fragor-till-partierna/

För ytterligare kommentarer, var god kontakta: Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, telefon 070 – 343 95 87.

För mer information om enkätundersökningen, var god kontakta: Lena Ridemar, Handikappförbunden, telefon 076-949 44 76


Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så att det blir tillgängligt för alla.

Handikappförbundens intressepolitiska arbete grundar sig på genomförandet av mänskliga rättigheter. Utgångspunkter är framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy