Skip to main content

Fördelningen av hjälpmedel orättvis, visar kartläggning. Boendeorten är avgörande

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 10:46 CEST

Allas lika värde – även när det gäller hjälpmedel, är utgångspunkten för Handikappförbundens projekt. Men utan nationella riktlinjer är det svårt att förverkliga eftersom reglerna för hjälpmedel uppvisar stora skillnader.

”Hjälpmedel, en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet” är ett treårigt projekt som drivs av Handikappförbunden. Alla människors lika värde är grunden för projektet som syftar till att undersöka hur eventuella orättvisor i landet påverkar livsvillkoren för brukare av hjälpmedel inom ramen för hälso- och sjukvårdens regelverk.

Fokus på genus
- Vi har undersökt utifrån ett genus- och hälsoekonomiskt perspektiv hur olika faktorer påverkar livsvillkoren. En av anledningarna till att vi har fokus på genus är att kön och hjälpmedel är ett outforskat område, säger projektledaren Karin Andersson och fortsätter:
- En del deltagare i studien hävdade att kön inte hade någon betydelse, men det visade sig att det finns en hel del fördomar.
Ett exempel är att äldre gifta män inte anses behöva hjälpmedel för hushållet om han har en hustru hemma eftersom det anses vara kvinnan som lagar maten. Ett annat är att män ofta vill se till att allt går rätt till när de kvinnliga förskrivarna ska montera ett tekniskt hjälpmedel. De kvinnliga förskrivarna kan även få sexuella anspelningar samt tvingas hantera hotfulla situationer, något männen i studien inte hade någon erfarenhet av. 

Inventering behövs
Projektets mål är att ta fram ett kunskapsmaterial, en slags verktygslåda för handikapprörelsen i det intressepolitiska arbetet med hjälpmedelsfrågor. Anledningen till att ”verktygslådan” behövs är att det saknas ett nationellt regelverk. Det innebär att varje enskild hälso- och sjukvårdshuvudman fattar egna beslut om hur man vill utforma sina regelverk. Det är alltså boendeorten – inte behov eller diagnos – som avgör vilket hjälpmedel som förskrivs. Den enskilde brukaren har heller ingen möjlighet att överklaga ett beslut.
Projektet pågår i tre år, fram till den 31 januari 2011, och finansieras av Arvsfonden i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet.

Projektet presenteras den 30 september på ett seminarium på mässan "Ett bra liv" i Älvsjö. Handikappförbunden finns i monter C02:22 på mässan som pågår den 28 september till 1 oktober 2010.

Pressbilder finns att hämta på http://www.hso.se/pressrum/

För mer information, kontakta gärna:
Karin Andersson, projektledare, mobil: 070-262 37 40 , e-post: karin.andersson@hso.se
Caroline Lund, hälsoekonom, mobil: 076 – 200 81 41, e-post: caroline.lund@hso.se
Janna Olzon, kommunikations- och pressansvarig, mobil: 073-443 95 09, e-post: janna.olzon@hso.se

 

 

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande handikapporganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy