Skip to main content

Handikappförbunden kommenterar EU-valet: ”Sverige måste driva frågor om mänskliga rättigheter”

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 09:53 CEST

Handikappförbunden uppmanar alla nya och omvalda EU-parlamentariker att lyfta och driva frågan om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i EU. Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning, och nu förväntar sig många att EU ska arbeta med värderingar som utvecklar demokrati och mänskliga rättigheter.
- Handikappförbunden ser fram emot att de svenska företrädarna i EU-parlamentet tar krafttag så att människor oavsett funktionsförmåga garanteras sina mänskliga rättigheter, kan röra sig fritt på lika villkor, få arbete och tillgång till goda levnadsvillkor, säger Ingrid Burman, ordförande.

Inför EU-valet har Handikappförbunden särskilt lyft tre viktiga frågor där förväntningarna är stora på konkreta resultat: en europeisk tillgänglighetslag, förverkligande av Likabehandlingsdirektivet och att människor med funktionsnedsättning ska inkluderas i EUs tillväxtstrategi.

Den europeiska tillgänglighetslagen behövs för att människor med funktionsnedsättning ska kunna resa, arbeta, studera och semestra i hela Europa. Personer med funktionsnedsättning utgör 16 procent av EUs befolkning.

- Lagen var ett löfte från den gamla kommissionen som aldrig infriades. Nu måste parlamentet trycka på så att kommissionen lägger fram lagförslaget, säger Ingrid Burman.

Förslaget om ett brett Likabehandlingsdirektiv som omfattar alla diskrimineringsgrunder presenterades 2008 av kommissionen. Parlamentet föreslog ytterligare förstärkning av skyddet mot diskriminering, men sedan 2009 har inget hänt.

- Här måste parlamentarikerna sätta hårdare press för att få igång förhandlingarna med medlemsstaterna. Det är viktigare än någonsin att säkerställa mänskliga rättigheter i Europa, hävdar Ingrid Burman.

EUs tillväxtstrategi, den så kallade Europa 2020-strategin, innehåller övergripande mål om att öka sysselsättningsgraden för EUs befolkning till 75 procent, att lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom och att minska tidiga studieavbrott under 10 procent.

- Detta kan inte uppnås utan att involvera de 80 miljoner européer som har en funktionsnedsättning, säger Ingrid Burman.

För kommentarer, var god kontakta: Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden, telefon 070 - 343 95 87

Mer information: Se hur några av parlamentarikerna har svarat på frågor som rör områdena ovan: http://www.hso.se/verksamhet/Valkampanjen/Europaparlamentsvalet-2014/Hur-svarar-kandidaterna-pa-vara-fragor/

I en opinionsundersökning beställd av EU-kommissionen 2012 visade det sig att svenska medborgare har betydligt högre förväntningar på EU när det gäller demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter än människor i andra länder. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_se_se_nat.pdf


Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så att det blir tillgängligt för alla.

Handikappförbundens intressepolitiska arbete grundar sig på genomförandet av mänskliga rättigheter. Utgångspunkter är framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera