Skip to main content

Handikappförbunden uppvaktar Maria Larsson: Kraven ökar på handikapprörelsen men resurserna urholkas

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 13:53 CEST

Måndagen 20 augusti uppvaktade Handikappförbundens ordförande Ingemar Färm statsrådet Maria Larsson, samordningsansvarig minister för handikappolitiska frågor. I ett öppet brev beskrivs den stora samhällsnyttan och det viktiga arbete som handikapprörelsen utför. Men under en längre tid har statsbidragen till Sveriges handikapporganisationer successivt urholkats. Samma dag publicerades också en lägesrapport i frågan.


- Handikapporganisationerna är motorer i en stor ideell rörelse, säger Ingemar Färm. En rörelse som har mer än 500.000 medlemmar och 10.000-tals förtroendevalda i 3.500 lokala och regionala föreningar. Handikapporganisationerna levererar både medlems- och samhällsnytta och bedriver också en betydelsefull informations- och opinionsbildande verksamhet.

- Handikappförbunden, samarbetsorgan för 43 handikapporganisationer, är en viktig aktör, när politiken ska utformas, säger Ingemar Färm. Eftersom regeringens ambition är att stärka villkoren för den ideella sektorn i vårt land, enligt socialminister Göran Hägglund och hälso- och folkhälsominister Maria Larsson, utgår Handikappförbunden från att regeringen även när det gäller ekonomin stödjer handikapporganisationernas arbete.

Handikapporganisationerna har erfarenheter av utanförskapet, som ju är regeringens högst prioriterade fråga. Vi vet varför vi hamnar utanför. Vi vet också vad som krävs för att vi ska kunna komma tillbaka, säger Ingemar Färm. Men vi kan inte göra det utan resurser.


Läs det öppna brevet till Maria Larsson och rapporten på www.hso.se

Kontakt
Ingemar Färm,
ordförande Handikappförbunden, 08-546 404 02, 070-232 22 04, ingemar.farm@hso.se


Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med ca en halv miljon medlemmar. Handikappförbunden är handikapprörelsens samlade röst mot regering, riksdag, centrala myndigheter och organisationer. Läs mer på www.hso.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy