Skip to main content

Läkemedel kan bli för dyra

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 13:23 CET

Det finns en risk att dyra läkemedel som gör stor nytta för vissa
patientgrupper inte kommer att subventioneras i samma omfattning som idag.

- Konsekvenserna kan bli förödande för enskilda människor, säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en kommentar till Läkemedels- och apoteksutredningens betänkande.

I Sverige har vi ett så kallat värdebaserat prissättningssystem för läkemedel som innebär att priset sätts efter bedömning av den hälsoekonomiska nyttan, det vill säga varans kostnadseffektivitet. Syftet med värdebaserad prissättning är bland annat att även dyra läkemedel ska kunna subventioneras under förutsättning att priset motsvaras av ett värde i form av förbättrad hälsa.

Läkemedels- och apoteksutredningen föreslår nu att läkemedel efter fem år ska fasas in i den internationella referensprissättningsmodellen, med ytterligare skärpning efter tio år. Enligt den modellen sätts priser i relation till priser i jämförbara länder. På sikt kan det betyda att läkemedel som i dag är förhållandevis dyra inte kommer att bli tillgängliga för de grupper som behöver dem.

- Vi har ett unikt system i Sverige som vi borde vara rädda om. Jag är oroad för att vår värdebaserade prissättning kommer att urholkas eller helt förändras på sikt. Systemet behöver istället utredas och utvecklas för att på ett ännu bättre sätt ta hänsyn till medicinska behov och läkemedlens angelägenhetsgrad, säger Ingrid Burman.

Handikappförbunden har svarat på remissen Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden, SOU 2012:75.

För kommentarer, var god kontakta:

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, telefon 070 – 343 95 87.

www.handikappforbunden.se


 

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy