Skip to main content

Politisk majoritet för funktionshinderfrågor

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 14:37 CEST

Handikappförbunden kommenterar valet

Sverige får en ny regering och det finns nu majoritet för de flesta av de politiska förslag som Handikappförbunden lade fram inför valet och som partierna fick ta ställning till i en enkät. Förslagen handlar bland annat om en höjning av lönebidragstaket, en borttagning av tidsgränserna i den så kallade rehabiliteringskedjan och en höjning av statsbidragen till funktionshinderrörelsen.
- Socialdemokraterna har utlovat förändring och nu finns det en politisk enighet kring våra frågor, säger Ingrid Burman, ordförande.

Hon påpekar att en höjning av statsbidraget är viktig för att funktionshinderrörelsen ska kunna fortsätta att arbeta aktivt mot diskriminering och för mänskliga rättigheter, mångfald och delaktighet. Hon vill också lyfta fram 90-dagarsgarantin för ungdomar, som innebär att alla mellan 18-24 år ska erbjudas jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar.

- Vi förutsätter att reformen även omfattar unga människor med funktionsnedsättning. Många av dem har en mycket tuff situation på arbetsmarknaden, säger Ingrid Burman.

Samtliga frågor och svar i enkäten finns på http://www.hso.se/verksamhet/Valkampanjen/Infor-riksdagsvalet-2014/Fragor-till-partierna/

För ytterligare kommentarer, var god kontakta: Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, telefon 070 – 343 95 87.

r mer information om enkätundersökningen, var god kontakta: Lena Ridemar, Handikappförbunden, telefon 076-949 44 76


Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så att det blir tillgängligt för alla.

Handikappförbundens intressepolitiska arbete grundar sig på genomförandet av mänskliga rättigheter. Utgångspunkter är framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy