Skip to main content

Regeringen urholkar rättsäkerheten

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 15:15 CEST

Regeringen föreslår att tiden för överklagande i socialförsäkringsmål minskas från två månader till tre veckor. Förslaget innebär att rättsäkerheten för den enskilde urholkas. Istället borde den stärkas!

Socialförsäkringsmål är ofta väldigt komplexa och många som idag tvingas ut ur socialförsökringen har inte tillgång till juridiskt biträde. Ska de kunna komplettera sina uppgifter med t ex medicinska underlag, kontakta sakkunniga med mera så räcker inte tre veckor.

Socialförsäkringsmål handlar om enskilda människors grundläggande trygghet och möjlighet till försörjning. Det ställer stora krav på rättsäkra processer och då går det inte att minska överklagandetiden. Istället för att försvåra för enskilda att överklaga försäkringskassans beslut borde den enskildes möjlighet stärkas.

Vi har bland annat föreslagit att man ska öka möjligheterna till överklagan, införa rätten till second opinion, införa lekmannagranskning och införa rätten till juridiskt ombud för den enskilde.

Se våra samlade förslag i rapporten En socialförsäkring för alla, en underlagsrapport som vi tog fram på uppdrag av den Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen, www.psfu.se.

Kontaktpersoner:

Ingrid Burman, ordförande, 070-343 95 87

Mikael Klein, Intressepolitisk chef, 070-4807166

 

Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy