Skip to main content

”Tidsgränser gör inte människor friska”

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 13:15 CEST

I dag rapporterar SVT Nyheter att antalet långtidssjukskrivna ökar snabbare än på mycket länge. Antalet personer som varit långtidssjukskrivna i över ett år blir allt fler. Den 1 juli 2008 införde regeringen den så kallade rehabiliteringskedjan, som skulle bidra till att minska antalet långtidssjukskrivna. Bland annat infördes en tydlig maxgräns för hur länge man får vara sjukskriven, den sattes till max 2,5 år.

De nya siffrorna från Försäkringskassan för april, maj och juni i år visar enligt SVT att antalet som nu är sjuka från ett upp till två år, är fler än de var innan sjukreglerna ändrades 2008. I juni 2008 var de 29.066 – i juni 2014 var de hela 31.898. Det betyder att de nu också är fler än de var 1998, då antalet låg på 28.424 personer.

Handikappförbunden har länge arbetat för ett tryggare socialförsäkringssystem och för rätten till god rehabilitering. Ingrid Burman, ordförande, tycker att det stora bekymret med dagens tidsgränser är att de är statiska; de inträffar efter ett visst antal dagar oavsett vilka insatser som den sjukskrivne fått för att faktiskt bli bättre.

- Handikappförbunden anser att rätten till aktiva rehabiliteringsinsatser måste kopplas till tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan. Tidsgränserna blir då en garant för att individen får den rehabilitering hon behöver – istället för ett hot om att kastas ut ur socialförsäkringssystemet. Ett krav på koppling till rehabiliteringsinsatser sätter fokus på det som i hög grad saknas idag; en aktiv rehabilitering, säger Ingrid Burman.

Hon menar också att den nya statistiken tyder på att regeringens hårdare linje mot sjuka människor och personer med funktionsnedsättning inte har gett avsett resultat;

- Det är dags att sätta människan i centrum, erbjuda rehabilitering och individuella insatser utifrån människors egna förutsättningar, istället för att tro att administrativt satta tidsgränser skall göra människor friska, säger Ingrid Burman.

För ytterligare kommentarer, var god kontakta:

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden, telefon 070 – 343 95 87.


Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 37 svenska funktionshinderförbund, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så att det blir tillgängligt för alla.

Handikappförbundens intressepolitiska arbete grundar sig på genomförandet av mänskliga rättigheter. Utgångspunkter är framför allt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.