Skip to main content

Var finns handikapprörelsen i regeringens tillgänglighetsstrategi?

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 15:58 CEST

Handikappförbunden tycker att det är bra att regeringen tar tag i att uppfylla konkreta mål i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken som kom år 2000. I synnerhet nu när EU- kommissionen i sin handlingsplan prioriterar tillgänglighet under de kommande två åren. En enig riksdag antog handlingsplanen, och ur vårt perspektiv är alla riksdagspartier ansvariga för dess genomförande. Detta oavsett om de finns i regeringsställning eller inte.

Tillsättandet av en departementsöverskridande statssekreterargrupp är ett bra initiativ, frågorna hör inte hemma enbart på socialdepartementet. Men Handikappförbunden, som är den enda samlande aktör som på bred bas och utan annat intresse representerar personer med funktionsnedsättning, har varken varit delaktig eller fått följa utvecklingen i strategigruppen och diskussionen. Det är allvarligt. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen, nämligen den egna erfarenheten. Vi är en kraft att räkna med, som helt förbigåtts.

- Information och delaktighet är inte samma sak. Det handlar om att våra gruppers erfarenheter måste tas tillvara. Eller som man inom den europeiska handikapprörelsen säger "Nothing about us, without us", säger Örjan Brinkman, generalsekreterare på Handikappförbunden.

Strategin som presenterades i dag av Maria Larsson saknar muskler. Vi ser inga extra anslag utöver de 150 miljoner som kommer att användas för kollektivtrafiken, eller en skärpt lagstiftning generellt när det handlar om ett tillgängligt Sverige för alla.

Den nationella handlingsplanen titel är Från Patient till medborgare - något som tydligt berättar att tillgänglighetsarbete inte endast handlar om enkelt avhjälpta hinder, tillgänglig kollektivtrafik och en tillgänglig statsförvaltning. Det handlar om mänskliga rättigheter, ett samhälle tillgängligt för alla.

I den nationella handlingsplanen finns, precis som i FN-konventionen kring personer med funktionsnedsättning, uttryckt att det är av största vikt att samarbete sker med handikapprörelsen. På den punkten har regeringen brustit fullständigt.

Gång på gång hänvisade Maria Larsson under sin presskonferens tidigare i dag till det breda samarbetet man har - och då menar hon SKL.
Vår definition av ett brett samarbete är vidare.

Lars Berge-Kleber, vice ordförande
Handikappförbunden
- 43 handikappförbund i samverkan

Kontakt:
Örjan Brinkman, generalsekreterare
0702-57 50 14

Janna Olzon, informatör
0734-43 95 09
Handikappförbunden består av 43 handikappförbund med ca en halv miljon medlemmar. Handikappförbunden är handikapprörelsens samlade röst mot regering, riksdag, centrala myndigheter och organisationer. Läs mer på www.hso.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy