Skip to main content

Grundare av stiftelse för tjejfotboll tilldelas Kungens stipendium för ungt ledarskap

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 10:02 CEST

– ’’Vi använder fotbollen som plattform för att utbilda tjejer om deras rättigheter’’
Cecilia Andrén Nyström, 22, har grundat Futebol dá força, som syftar till att förändra världen för unga kvinnor med fotbollen som verktyg. Verksamheten engagerar i dag 200 tränare och 4000 spelare i Mocambique och har nyligen lanserats i Sverige och Zambia. För detta arbete tilldelas hon stipendiet Kompassrosen för ideell sektor och får ta emot ett stipendium på 250 000 kronor ur H.M. Konungens hand.

– Cecilia Andrén Nyström tilldelas Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendium Kompassrosen inom ideell sektor för att hon med modiga beslut och långsiktigt ansvar har förändrat världen för tusentals tjejer som fått kunskap, en tro på sig själva och goda värderingar med fotbollen som samlingsplats, säger Eva Fernvall, som är ordförande för stipendiekommittén.

Cecilia Andrén Nyström växte upp i Zambia, Zimbabwe och Sverige. I sin roll som tränare fokuserade hon mer på spelarnas självförtroende, både individuellt och som grupp, än på resultaten. Hon såg de unga spelarna växa och stå upp för sig själva och för varandra även utanför planen. Hon började fundera på att använda fotboll som ett verktyg för att stärka unga tjejer i länder där grundförutsättningarna är sämre än i Sverige. Det blev upptakten till Futebol dá força.

– Det är lättare att acceptera att en flicka får spela fotboll på samma sätt som pojkar, än att på en gång acceptera att de har samma rättigheter. Men i och med att man accepterar att de får göra samma saker, erkänns faktumet att de har samma rättigheter och alltså samma värde, säger Cecilia.

Stipendiet delas ut årligen till tre unga människor som har visat mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga och som är goda förebilder för andra. Stiftelsen bildades inför Kungens 60-årsdag för att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen.

– Stipendiet är ett erkännande av mitt ledarskap. Det ger mig en plattform och ett kontaktnät som jag annars inte skulle ha fått. Detta tillsammans med stipendiesumman kommer att ge mig kunskap och erfarenheter som behövs för att utveckla organisationen vidare internt, säger Cecilia Andrén Nyström.


Futebol dá força (FDF) grundades år 2012 av Cecilia Andrén Nyström, och syftar till att stärka tjejers självförtroende och självbild samt att ge dem konkreta verktyg för hur de själva kan förbättra sina framtidsutsikter. Vi utbildar unga ideella ledare som fotbollstränare, men även i värdegrundsfrågor, entreprenörsanda, positivt ledarskap, sex- & samlevnad och hur man förebygger våld mot och sexuellt utnyttjande av tjejer. Vi stödjer sedan ledarna i att träna ett tjejfotbollslag där unga tjejer får växa, ta plats, hitta rätt väg i livet - och förutsättningslöst ha kul.

Vår målsättning är att erbjuda unga tjejer en mötesplats och plattform där de kan utvecklas som individer och som grupp där de med FDF-ledares stöd får stärkt självförtroende och konkreta verktyg för hur de själva kan förbättra sina framtidsutsikter och förverkliga sina drömmar. Vår vision är att förändra attityder, strukturer och normer som idag hindrar tjejer från att förverkliga sig själva och sina drömmar. Med fotbollen som verktyg når vi kostnadseffektivt goda resultat, som har efterverkningar för hela samhället och skapar en långsiktig och inkluderande samhällsutveckling. Med början på fotbollsplanen – och vidare i livet. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.