Skip to main content

Framgångsrik sommarskola för nyanlända i Uppsala

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 14:04 CEST

Simlärare Jill med SPRINT-eleverna

Under sommarlovets fyra första veckor har Uppsala kommun, i samarbete med Fyrishov och Röda Korset, anordnat sommarskola för SPRINT-elever, nyanlända ensamkommande ungdomar som går i förberedelseklass för gymnasiet. Sammantaget rör det sig om ca 300 elever som fått undervisning i tre delar; språkundervisning, simundervisning samt idrottsaktiviteter. Språkundervisning halva dagen och i den andra halvan simning eller idrottsaktivitet.

Uppsala Kommun har i år gjort om sommarskolans program för SPRINT-elever genom att erbjuda ett utökat utbud av aktiviteter med simundervisning och idrott. ”Det var ett intensivt arbete inför starten av Sommarskolan, med många olika frågor och med många människor involverade - men det har varit värt det” säger Süleyman Anter, ansvarig projektledare Uppsala kommun. ”Eleverna är mycket glada för sina nyvunna kunskaper, nya vänner och en utökad förståelse för det svenska samhället”.

Fyrishovs Simakademi har haft simundervisning för 110 elever med vattenrädsla och/eller utan simkunnighet. Nu, efter fyra veckor, kan ca 50% simma enligt den nationella simkunnighetsnormen 200 meter varav 50 meter ryggsim. Övriga är på god väg att lyckas nå dessa mål. ”Glädjen som syns i elevernas ögon när de utvecklas i de olika momenten och deras egna coachningar för att hjälpa varandra i gruppen är roligt att se” säger Stephanie Parke från Fyrishovs Simakademi.

Idrottsaktiviteterna har genomförts i samverkan med Uppsala Handikappidrott, Uppsala 86:ers och Fyrishovs feriearbetare. Aktiviteter som fotboll, flaggboll, boccia, bowling, basket, minigolf samt prova-på inom andra sporter. ”Idrott är något som alla har en relation till på ett eller annat sätt och där alla kan vara med oavsett språkkunskaper. Detta bygger broar och ger en känsla av samhörighet” säger Helene Blixt från Fyrishov.

Till stöd har Röda Korset haft frivilliga på plats, både under Fyrisskolans språkundervisning och på Fyrishov, där de varit med som stöd till eleverna i grupper och aktiviteter. Vidare har även språkpedagoger funnits på plats och bidragit med kunskap och varit förebilder. Detta har bidragit till att de här sommarveckorna varit framgångsrika för alla.

På fredag avslutas den allra första SPRINT-sommarskolan i nuvarande form och vi tackar lärare, simlärare, språkresurser alla andra inblandade för framgångsrika veckor till gagn för en fortsatt god utveckling.

Programmet har finansierats via bidrag från Skolverket, via statliga integrationsmedel samt i samverkan med Uppsala kommun.

Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksmål med drygt 1.6 miljoner besök årligen. Fyrishov har öppet alla dagar och arrangerar närmare 300 evenemang per år. Verksamheten består av bad, idrott och event.