Skip to main content

Källa till smitta funnen på Fyrishov

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2019 18:14 CET

Fyrishov har nu hittat en källa till den smitta som orsakat rodnade och svullna fötter. Källan finns i den lekutrustningen som funnits i en mindre lekhörna belägen i anslutning till undervisningsbassängens grunda del. Området med tillhörande lekhörna är avstängd sedan i onsdags kväll och fortsatt åtgärdsarbete pågår. De som misstänker att de smittats, uppmanas att kontakta 1177 eller sin vårdcentral.

Det var i slutet av februari som Fyrishov och Uppsala kommuns miljöförvaltning fick rapporter om att barn, som badat på Fyrishov, drabbats av svullna fötter. En misstänkt orsak har varit en infektion orsakad av bakterien pseudomonas aeruginosa. Fyrishov vidtog snabbt ett antal åtgärder, i samråd med miljöförvaltningen, för att hitta smittkällan. Uppsala kommuns miljöförvaltning fick idag fredag 8 mars tillbaka nya provsvar tagna på Fyrishov. Den misstänkta bakterien fanns i ett prov från lekhörnans lekutrusning. Som en försiktighetsåtgärd kommer den grunda bassängdelen samt tillhörande lekområde vara fortsatt avstängd över helgen för fortsatta åtgärder.

I och med att en möjlig källa till den misstänkta smittan har hittats och åtgärdats bedöms risken att fler ska smittas ha minskat. Är man ändå orolig och misstänker att man smittats, ska man i första hand kontakta 1177 eller sin vårdcentral.

För mer information
Helene Lundevall, Fyrishov AB
Telefon: 018- 727 4957
E-post: helene.lundevall@fyrishov.se

Patrik Brodd, avdelningschef miljöförvaltningen
Telefon: 018-727 43 48
E-post: Patrik.brodd@uppsala.se

Presskontakt
Helene Lundevall, Fyrishov AB
Telefon: 018- 727 4957
E-post: helene.lundevall@fyrishov.se

Fyrishov är en av Sveriges mest besökta arenor med drygt 1.6 miljoner besök årligen. Fyrishov har öppet alla dagar och arrangerar närmare 300 evenemang per år. Verksamheten består av bad, idrott och event.