Skip to main content

SME-instrumentet Fas 2: Hälften av de beviljade ansökningarna skrevs av GAEU Consulting

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 07:00 CET

GAEU skrev ansökan till SME-instrumentet som gav 27 miljoner kronor i EU-bidrag till TLA Targeted Immunotherapies AB

I den senast ansökningsomgången till SME-instrumentets Fas 2 skrev GAEU Consulting två av fyra godkända ansökningar för svenska innovationsföretag. GAEUs kunder fick hela 40 av de 69 miljoner kronor som denna omgång tilldelades svenska företag inom Fas 2.

TLA Targeted Immunotherapies AB, grundat vid Karolinska Institutet, beviljades 27 miljoner kronor i EU-bidrag för ett innovativt projekt inom behandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Xzero AB beviljades 13 miljoner kronor för ett nyskapande projekt inom vattenrening på nanopartikel-nivå.

Tomasz Wasik, chef GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence, kommenterar:

“TLA var det enda företaget inom life science-sektorn som beviljades. Att vi fick förmånen att bistå Xzero med deras fina vattenreningsteknik är vi förstås också stolta över.”

Aapo Säsk, ordf Xzero AB, kommenterar GAEUs projektledare Adriana Lysiak:

"Tack för ditt obevekliga stöd för Xzeros ansökan om Fas 2-finansiering för projektet ULTRAWAT i Horizon 2020 SME-instrumentet. Utan din vägledning hade vi aldrig nått vårt mål.”

Mer information:

Tomasz Wasik, GAEU Consulting, +48 696 108 683, Tomasz.wasik@gaeu.pl

Bilder till fri publicering finns på pressrummet på www.gaeu.se

För att möta globala utmaningar inom bland annat hälsa, miljö och kommunikation har världens ledare förbundit sig att senast år 2030 uppnå Globalmålen. GAEUs uppdrag att bidra till framväxten av de innovativa lösningar som kommer att förändra världen till det bättre. Detta gör vi genom att hjälpa innovationsföretag att bidragsfinansiera sin tillväxt. Vi har Sveriges längsta referenslista när det gäller ansökningar till H2020 SME-instrumentet och Vinnova.

Bifogade filer

PDF-dokument