Skip to main content

Gålöstiftelsen delar ut 20 miljoner till organisationer

Nyhet   •   Dec 10, 2015 22:02 CET

Gålöstiftelsen beslutade vid höstens styrelsesammanträde att stödja organisationer,
som arbetar med och för utsatta barn och ungdomar, med ett verksamhetsbidrag
för kalenderåret 2016. Drygt 80 organisationer får dela på ca 20 mkr.


Gålöstiftelsen valde i år att prioritera organisationer som arbetar för integration och mångfald.
För Gålöstiftelsen är alla människors lika värde oerhört viktigt, och vi ser i år ett stort antal
ansökningar om verksamhetsbidrag som omfattar unga och utsatta barn som kommer till
vårt land antingen som ensamstående flyktingar eller som del av familjer som flyr från krig
och våldsdåd av olika slag. För oss är det viktigt att stödja dessa och se till att man snarast kan
inkluderas i vårt samhälle.


Men, vi glömmer inte heller bort alla de barn och unga som redan finns i vårt land där
många tvingas växa upp under svåra förhållanden, med missbruk och våld inom familjen.
Här är det precis lika viktigt att kunna ge stöd och därmed bidra till att dessa barn och unga
får en positiv uppväxt och en ljus framtidstro.


Av de 20 mkr som Gålöstiftelsen nu delar ut i verksamhetsstöd till olika organisationer, går
en del till ett antal större projekt. Vi har sedan tidigare beslutat finansiera en professur vid Ersta diakoni/Ersta Sköndal högskola i forskning kring palliativ vård av barn och unga.

Vi har också beslutat stödja ett projekt som heter ENABLE, vilket drivs av Djurgården fotboll,
men som också inkluderar ett stort antal andra allsvenska lag. Projektet går ut på att främja en positiv läktarkultur och därmed motverka den negativa supporterkulturen. Projektet har redan fått ett stort genomslag såväl i Sverige som utomlands.


Slutligen kan också nämnas vårt stöd till Film and Tell, som har producerat två dokumentärfilmer
om barn som upplever våld i hemmet, Där går vi in med ett bidrag för att stödja ett kriminaliseringsmål av barn, som utsätts för detta. ”Målet där är att synliggöra barnen och stärka deras rättsliga status samt att verka för en fungerande vård och behandling för de utsatta barnen”.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy