Skip to main content

Anpassa insatserna till den förändring som Corona-viruset innebär för hedersvåldsutsatta

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2020 15:15 CET

Med Corona-virusets utveckling ställs vårt samhälle på prov – olika åtgärder vidtas och restriktioner införs för att på bästa sätt möta hotet av virusets framfart. Nya förhållningssätt påverkar människor och grupper i varierande grad. GAPFs målgrupp, personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, är en grupp som i allra högsta grad påverkas.

Gymnasieskolor har redan gått över till distansundervisning och även om grundskolorna fortfarande är öppna, är många elever redan frånvarande. Vissa är säkert sjuka, andra är rädda, medan en del av dem kan hållas hemma mot sin vilja. Social isolering är inget nytt för barn och unga som är utsatta hedersrelaterat våld och förtryck. När skoldagen är slut måste många direkt gå hem där begränsningar väntar i form av att de inte får ha mobiltelefoner, att deras datorer kontrolleras eller att de inte får gå ut utan sällskap av familjemedlemmar – en ständig pågående kontroll och ofrihet.

Skolan blir och är en frizon där elever som lever i hederskulturens förtyckande strukturer kan vara sig själva, möta jämnåriga och vuxna utan familjens vakande ögon och där elever som mår dåligt blir sedda och uppmärksammas. När möjligheten att gå till skolan försvinner, förloras också den fristad som skolan utgör. Barn och unga som redan tidigare var utsatta för extrem kontroll och ofrihet är nu utsatta för absolut kontroll. Deras frihetsbegränsningar pågår nu utan avbrott eller andrum - dygnet runt.

Distansundervisningen försvårar möjligheterna till stöd och hjälp, inte bara från vänner utan också från skolans vuxna, dit de annars kan vända sig för stöd och hjälp om förhållandena hemma blir outhärdliga. Att inte ha möjligheten att gå till skolan gör det också svårare för den som behöver kontakta socialtjänsten eller organisationer som GAPF som kan erbjuda hjälp.

GAPF vädjar därför till politiker och myndigheter att det är brådskande att skolorna utvecklar rutiner för att följa upp frånvaro och dess orsaker, att information och kunskap finns tillgängligt om vart utsatta kan vända sig för stöd och hjälp, att samverkan mellan socialtjänst och polis är god samt att samhället anpassar insatserna till den förändring som Covid-19 innebär när det kommer till stöd och hjälp vid hedersrelaterat våld och förtryck.

GAPFs stödverksamhet fortsätter att erbjuda stöd och hjälp som vanligt via vår stödjourstelefon, mejl och chatt - både till utsatta och yrkesverksamma.

Läs mer om GAPF och det stöd vi erbjuder via www.gapf.se.

Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell organisation som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen vänder sig till kvinnor, män, flickor och pojkar som är utsatta för eller berörs av hedersrelaterat våld och förtryck.

Utöver att bedriva stödverksamhet för de utsatta jobbar GAPF med utbildningsinsatser och opinionsbildning. Organisationen grundades år 2001 av Sara Mohammad och har idag cirka 3000 medlemmar, 7 anställda och 100 ideellt arbetande i styrelse och arbetsgrupper runtom i landet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.