Media no image

Undvik fällorna och låt husdrömmen bli ditt drömhus

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2015 08:40 CET

- 10 goda råd på vägen

Att bygga sitt drömhus är, för de flesta av oss, en av livets dyraste och samtidigt viktigaste affär men vägen dit kantas av kostsamma fallgropar. Försäkringsbolaget Gar-Bo har tagit fram tio viktiga punkter som hjälper till att göra vägen både rakare och tryggare. Exempelvis punkt 10, att aldrig betala något i förskott och att aldrig betala utan att kontrollera att arbetet är rätt utfört.

När tomten är hittad och betald kommer nästa steg i den ibland långa vägen till drömhuset, att projektera och bygga huset.

– Om du inte ska bygga allt själv så är det dags att börja leta entreprenörer som kan bygga ditt hus, säger Lars Fahlgren, affärsutvecklare på försäkringsbolaget Gar-Bo . Men kom ihåg att fråga efter referenser innan du beslutar dig. Ring några av de namn du får och ställ frågan ”Skulle du anlita samma entreprenör igen?”. Om inte, leta efter en annan.

Kontrollera också att entreprenörerna har formella behörigheter eller är certifierade. Det finns olika regler som gäller elektriker, VVS-entreprenörer, plattsättare och trähusbyggare. Ta inte in någon entreprenör utan behörighet.

Punkt 3, Så billigt - är det verkligen sant? 

Anlita aldrig första bästa entreprenör utan begär in minst tre offerter innan du gör ditt val. Och tänk på att det inte alltid är den som är billigast som är den bästa.

– Det finns all anledning i världen att undersöka en offert som är avsevärt lägre än de övriga innan du skriver på, säger Lars. Ta reda på hur de har räknat, vad som ingår och jämför noggrant med övriga offerter. Har du otur så kan en ”billig” offert kosta långt mer än vad som står på pappret.

Kontrollera också att entreprenören har en allriskentreprenadförsäkring som försäkrar mot bland annat stöld, brand och i viss mån olyckor på arbetsplatsen.

– Även Färdigställandeskydd är obligatoriskt när du bygger hus, fortsätter Lars Fahlgren. Skyddet kan vara i form av en Färdigställandeförsäkring eller en bankgaranti. Traditionellt har skyddet tillhandahållits av entreprenören, men hos Gar-Bo kan också du som privatperson teckna Färdigställandeförsäkringen. Om du har en delad entreprenad kan alla entreprenörer omfattas av samma försäkring. En Nybyggnadsförsäkring kan tecknas antingen av dig som privatperson eller av din entreprenör.

Kom ihåg att alltid begära kopior på försäkringsbreven som entreprenören tecknar.

Punkt 7, Använd ABS 09 

Det sägs att det tar minst tre byggda hus innan allt sitter på plats. Det behöver inte alltid vara så, det viktiga är att inte skynda på, stressas till avslut utan att vara noggrann och alltid använda godkända avtalsmallar etcetera.

– Konsumentverket har arbetat fram en avtalsmall och standardvillkor för småhusentreprenad som heter ABS 09, säger Lars Fahlgren. Använd alltid ABS 09 för alla avtal som du skriver med entreprenörer som kommer att vara inkopplade i husbygget.

Koppla avtalet till en betalplan som preciserar när i byggprocessen delbetalningar ska göras till entreprenörerna. Då minskar riskerna för onödiga slitningar med entreprenörer och vid förseningar kan pengarna hållas inne utan risk för störningar i samarbetet.

Betala inte heller för entreprenadarbeten och material i förskott. När entreprenören färdigställt en specifik etapp i betalplanen, och arbetet är utfört enligt avtal, först då är det dags betala.

Använd Besiktningsmannaboken för att specificera lägsta nivån på de entreprenadarbeten som beställs. Boken beskriver vad besiktningsmannen ska kontrollera och den innehåller även en sammanställning över vad som är fackmässigt godkänt utförande i ett småhus. Besiktningsmannaboken har tagits fram gemensamt av byggbranschen och myndigheter.

Punkt 8, Ta hjälp av en KA 

Alla byggen som kräver bygglov ska ha en Kontrollansvarig (KA) som bland annat fungerar som en länk mellan kommunen och byggherren. En KA säkerställer att byggnadens tekniska egenskaper följer bygglagstiftningen och att exempelvis brandskydd och krav på konstruktion följer uppsatta riktlinjer.

Punkt 9, Byggmöten
Nu är allt igång, entreprenörer är valda och noggrant granskade, en kontrollansvarig är inkopplad och försäkringar är tecknade.

– Då är det dags att sätta tider för byggmöten, avslutar Lars Fahlgren Under ett byggmöte följer du upp med din entreprenör var de befinner sig i arbetet och hur deras tidplan ser ut.

Byggmötet är till för att gå igenom ändringar, tillägg och avdrag (ÄTA) i entreprenaden och där upprättas alltid en skriftlig ÄTA-lista. Listan ska innehålla de förändringar som framkommit och specificera om förändringen innebär någon prisjustering för entreprenaden.

Nu så börjar vägen bli rak och fin. Följ Gar-Bos råd genom hela byggprocessen så kommer vägen till drömhuset med största sannolikhet gå riktigt bra och utan några större incidenter.

Sammanfattning:

 1. Lär dig byggprocessens alla steg innan husbygget börjar
 2. Låt ingen stressa dig in i ett köp
 3. Ta alltid referenser på dina entreprenörer och kontrollera behörigheter
 4. Begär in minst tre offerter per entreprenad
 5. Upphandla utförande enligt Besiktningsmannaboken
 6. Kräv att få se din entreprenörs försäkringsbrev
 7. Använd avtals- och kontraktsmallen ABS 09 när du skriver entreprenadavtal
 8. Välj en Kontrollansvarig (KA) som kan småhus
 9. Planera regelbundna byggmöten med entreprenörer
 10. Betala aldrig i förskott! Kontrollera att beställt arbete är utfört och betala efter kontrollen

Peter Wipp, VD Gar-Bo AB
Telefon: 08-545 473 55
Mobil: 0702-40 20 93
peter.wipp@gar-bo.se 

Gar-Bo har i över 25 år hjälpt konsumenter, företag och bostadsrättsföreningar att göra svenskt husbyggande tryggt. Vi tecknar nybyggnads- och färdigställandeförsäkring för småhus samt entreprenadsäkerheter, insatsgarantier och nybyggnadsförsäkringar för bostadsrättsföreningar m.fl. Gar-Bo erbjuder också utbildning för bostadsrättsföreningar samt husbyggarskola och kontraktsgranskning för konsumenter. Gar-Bo är en av de större aktörerna inom entreprenadbesiktning.

Att bygga sitt drömhus är, för de flesta av oss, en av livets dyraste och samtidigt viktigaste affär men vägen dit kantas av kostsamma fallgropar. Försäkringsbolaget Gar-Bo har tagit fram tio viktiga punkter som hjälper till att göra vägen både rakare och tryggare. Exempelvis punkt 10, att aldrig betala något i förskott och att aldrig betala utan att kontrollera att arbetet är rätt utfört.

Läs vidare »
Media no image

Stora risker med felmonterade golvbrunnar

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2015 09:06 CEST

Nästan var tredje nyinstallerad golvbrunn är felmonterad. Det har försäkringsbolaget Gar-Bo konstaterat efter att ha genomfört en granskning av drygt ettusen golvbrunnar. Flera av felen ökar risken för kostsamma fuktskador.

En av de vanligaste skadeanmälningar som Gar-Bo får in handlar om felmonterade golvbrunnar. Och det trots branschregler och detaljerade anvisningar för hur arbeten i våtrum ska gå till.

– Det ska överhuvudtaget inte förekomma några fel säger My Lundin, skadereglerare på Gar-Bo och den som ansvarat för undersökningen. För Gar-Bo är det viktigt att felen undviks.

Fel på tre av tio golvbrunnar 

Undersökningen genomfördes hösten 2014 på initiativ av Gar-Bo, tillsammans med försäkringsbolagets besiktningsmän. Totalt granskades 1043 golvbrunnar varav 320 (31 procent) uppvisade brister som beror på felaktigt montage.

– De vanligaste felen handlar om ojämn tillstrykning av fästmassan och brunnsgaller som inte är bruksundergjutna. Det är fel som vi såg hos var fjärde golvbrunn, berättar My Lundin. Andra vanliga felaktigheter var golvbrunnar som monterats för djupt samt fel på brunnsmanschetten.

Kostsamma fuktskador och försämrat fastighetsvärde

Felen kan bland annat orsaka bakteriehärdar som vid rengöring kan resultera i att fuktskyddet skadas. Samtliga upptäckta fel kan orsaka såväl läckage som fuktskador.

– Vattenskador i våtrum är ett stort problem som drabbar inte minst boende, säger Mårten Lindström, ordförande för Gar-Bos tekniska råd. De leder till stora besvär och höga kostnader.

Även i de fall där det stannar vid anmärkning i besiktningsutlåtandet kan fastighetsägaren få ett stort problem eftersom anmärkningen sannolikt påverkar fastighetens värde negativt.

– Undersökningen ger god kunskap om fel och felorsaker. För att fördjupa den ytterligare kommer vi även genomföra ett antal intervjuer med entreprenörer efter sommaren, säger My Lundin.

Det samlade resultat ska återföras till byggbranschen. Mårten Lindström bedömer att det kan behövas både ökade utbildningsinsatser och hårdare upphandlingskrav för att komma tillrätta med problemet.

Redovisning av undersökningsresultat

Totalt antal brunnar med fel. (Fler på samma brunn.) 320 av 1043 31%

Felkategorier med redovisning av antalet upptäckta fel:

1. Ojämn tillstrykning av fästmassan och/eller brunnsgaller ej bruksundergjutet 246 av 1043 24%

2. Fel nivå på golvbrunn 67 av 1043 6%

3. Fel på brunnsmanschett 24 av 1043 2%

4. Otillgänglig golvbrunn. Vattenlås går ej att lyfta upp 19 av 1043 2%

5. Avloppsrör monterat i golvbrunnens vattenlås 19 av 1043 2%

6. Fel på klämring 7 av 1043 1%

7. Fel avstånd till vägg från golvbrunn 3 av 1043 0%

Klicka här för att komma till Golvbrunnsrapporten

Gar-Bo grundades 1988 och erbjuder försäkringar och tjänster inom byggnation för huvudsakligen den svenska marknaden. Kunderna utgörs både av företag och privatpersoner.

Under devisen ”Vi försäkrar husdrömmar” förklaras verksamheten som inriktas på att ge kunderna trygghet och stöd i olika delar av byggprocessen och för det färdiga nybygget. Verksamheten bedrivs över hela landet med cirka 22 heltidsanställda. Gar-Bo fakturerade cirka 155 Mkr 2014. 

Nästan var tredje nyinstallerad golvbrunn är felmonterad. Det har försäkringsbolaget Gar-Bo konstaterat efter att ha genomfört en granskning av drygt ettusen golvbrunnar. Flera av felen ökar risken för kostsamma fuktskador.

Läs vidare »
Bv1uxyeojdmoghgueofl

Ny försäkring skyddar husförsäljning i tio år – Gar-Bo Överlåtelseförsäkring

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2015 15:41 CEST

Försäkringsbolaget Gar-Bo har tagit fram en ny överlåtelseförsäkring som kan tecknas av både köpare och säljare i samband med överlåtelse av villor och fritidshus. Försäkringen täcker dolda fel, osynliga fel och besiktningsmissar. Försäkringen gäller i tio år och är självriskbefriad.

Socedgljj913nrbzvs0p

Svenska golvbrunnar håller inte måttet – från Byggfelsrapporten Q3

Nyheter   •   Okt 06, 2014 11:08 CEST

Skador som härstammar från felmonterade golvbrunnar är en av de vanligaste skadeanmälningarna vi får in, och vi har uppmärksammat att nygjorda golvbrunnar ofta får anmärkningar vid en besiktning. År 2014 ska inte detta förekomma och vi vill gå till botten med problemet i det nystartade Golvbrunnsprojektet.

Xwnxftjmlw5sfbg2tw5i

Möt Gar-Bo i Almedalen

Nyheter   •   Jun 26, 2014 10:28 CEST

Under årets Almedalsvecka arrangerar Gar-Bo två seminarier under rubrikerna "Hur ska FoU inom byggbranschen öka?" och "Hur undviker du fuskbyggare?".

Hpgs1v61pg3hosjoqxla

Byggfel kostar 1 000 000 kronor i veckan

Nyheter   •   Apr 08, 2014 10:59 CEST

Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring har betalat tillbaka 88 kr. av 100 kr. inbetald premie till försäkringsbolagets kunder. För 2013 innebär det att Gar-Bo i genomsnitt via byggfelsförsäkringen betalat ut 1 000 000 kronor per vecka i skadeersättning.

Rjrkviseifjfgfydnexf

Gar-Bo delar kunskap om småhusbyggande på Facebook

Nyheter   •   Feb 04, 2014 13:14 CET

Under en vecka får våra skadereglerare och underwriters många frågor som rör byggande av småhus. Många av frågorna är återkommande och med hjälp av Facebook kommer vi framöver att publicera svaren på de frågor som vi får mest frekvent under en vecka.

Xfwnbtqte1ndltbzol3l

Kommentar till regeringens intention att avskaffa byggfelsförsäkringen

Nyheter   •   Jan 17, 2014 11:50 CET

Under gårdagen lät regeringen meddela att man har för avsikt att avskaffa obligatoriet för byggfelsförsäkringen. En intention som vi anser allvarligt kommer att försvaga konsumentskyddet. Risken är att konsumenten då saknar skydd mot entreprenörer som inte bygger fackmässigt.

Crg79vzecedokmzqh8of

Så undviker du fuskbyggare - 10 tips!

Nyheter   •   Nov 13, 2013 15:49 CET

Att bygga nytt hus är en dröm för många. Men byggprocessen är snårig och ett stort ansvar ligger på den enskilde som byggherre för att drömmen inte ska bli en mardröm. Här har vi sammanfattat 10 tips som hjälper dig undvika problem längs vägen mot att föreverkliga drömhuset.

Dfrbebatbpcmzg2iu9ll

Remissvar - Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar, SOU 2013:10. (S2013/3763/PBB)

Nyheter   •   Sep 04, 2013 16:53 CEST

Gar-Bo Försäkring AB delar regeringens ambition att underlätta för byggandet i Sverige, för att kunna öka byggandet av bostäder. Vår uppfattning är att utredningens förslag verkar i den riktningen, och vi tycker att utredningens förslag är bra i sina huvuddrag.

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadskoordinator
 • rebecca.nilsson@gar-bo.se
 • 08-54547389

Om Gar-Bo AB

Gar-Bo - Vi försäkrar husdrömmar

Gar-Bo har i mer än 25 år hjälpt konsumenter, företag och bostadsrättsföreningar att göra svenskt husbyggande tryggt. Vi tecknar nybyggnads- och färdigställandeförsäkring för småhus samt entreprenadsäkerheter, insatsgarantier och nybyggnadsförsäkringar för bostadsrättsföreningar m.fl. Gar-Bo erbjuder också utbildning för bostadsrättsföreningar samt husbyggarskola och kontraktsgranskning för konsumenter. Gar-Bo är en av de större aktörerna inom entreprenadbesiktning.

Adress

 • Gar-Bo AB
 • Drottninggatan 99
 • 113 60 Stockholm

Länkar