Media-no-image

Stora risker med felmonterade golvbrunnar

Pressmeddelanden   •   2015-08-03 09:06 CEST

Nästan var tredje nyinstallerad golvbrunn är felmonterad. Det har försäkringsbolaget Gar-Bo konstaterat efter att ha genomfört en granskning av drygt ettusen golvbrunnar. Flera av felen ökar risken för kostsamma fuktskador.

En av de vanligaste skadeanmälningar som Gar-Bo får in handlar om felmonterade golvbrunnar. Och det trots branschregler och detaljerade anvisningar för hur arbeten i våtrum ska gå till.

– Det ska överhuvudtaget inte förekomma några fel säger My Lundin, skadereglerare på Gar-Bo och den som ansvarat för undersökningen. För Gar-Bo är det viktigt att felen undviks.

Fel på tre av tio golvbrunnar 

Undersökningen genomfördes hösten 2014 på initiativ av Gar-Bo, tillsammans med försäkringsbolagets besiktningsmän. Totalt granskades 1043 golvbrunnar varav 320 (31 procent) uppvisade brister som beror på felaktigt montage.

– De vanligaste felen handlar om ojämn tillstrykning av fästmassan och brunnsgaller som inte är bruksundergjutna. Det är fel som vi såg hos var fjärde golvbrunn, berättar My Lundin. Andra vanliga felaktigheter var golvbrunnar som monterats för djupt samt fel på brunnsmanschetten.

Kostsamma fuktskador och försämrat fastighetsvärde

Felen kan bland annat orsaka bakteriehärdar som vid rengöring kan resultera i att fuktskyddet skadas. Samtliga upptäckta fel kan orsaka såväl läckage som fuktskador.

– Vattenskador i våtrum är ett stort problem som drabbar inte minst boende, säger Mårten Lindström, ordförande för Gar-Bos tekniska råd. De leder till stora besvär och höga kostnader.

Även i de fall där det stannar vid anmärkning i besiktningsutlåtandet kan fastighetsägaren få ett stort problem eftersom anmärkningen sannolikt påverkar fastighetens värde negativt.

– Undersökningen ger god kunskap om fel och felorsaker. För att fördjupa den ytterligare kommer vi även genomföra ett antal intervjuer med entreprenörer efter sommaren, säger My Lundin.

Det samlade resultat ska återföras till byggbranschen. Mårten Lindström bedömer att det kan behövas både ökade utbildningsinsatser och hårdare upphandlingskrav för att komma tillrätta med problemet.

Redovisning av undersökningsresultat

Totalt antal brunnar med fel. (Fler på samma brunn.) 320 av 1043 31%

Felkategorier med redovisning av antalet upptäckta fel:

1. Ojämn tillstrykning av fästmassan och/eller brunnsgaller ej bruksundergjutet 246 av 1043 24%

2. Fel nivå på golvbrunn 67 av 1043 6%

3. Fel på brunnsmanschett 24 av 1043 2%

4. Otillgänglig golvbrunn. Vattenlås går ej att lyfta upp 19 av 1043 2%

5. Avloppsrör monterat i golvbrunnens vattenlås 19 av 1043 2%

6. Fel på klämring 7 av 1043 1%

7. Fel avstånd till vägg från golvbrunn 3 av 1043 0%

Klicka här för att komma till Golvbrunnsrapporten

Gar-Bo grundades 1988 och erbjuder försäkringar och tjänster inom byggnation för huvudsakligen den svenska marknaden. Kunderna utgörs både av företag och privatpersoner.

Under devisen ”Vi försäkrar husdrömmar” förklaras verksamheten som inriktas på att ge kunderna trygghet och stöd i olika delar av byggprocessen och för det färdiga nybygget. Verksamheten bedrivs över hela landet med cirka 22 heltidsanställda. Gar-Bo fakturerade cirka 155 Mkr 2014. 

Nästan var tredje nyinstallerad golvbrunn är felmonterad. Det har försäkringsbolaget Gar-Bo konstaterat efter att ha genomfört en granskning av drygt ettusen golvbrunnar. Flera av felen ökar risken för kostsamma fuktskador.

Läs vidare »
Bv1uxyeojdmoghgueofl

Ny försäkring skyddar husförsäljning i tio år – Gar-Bo Överlåtelseförsäkring

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 15:41 CEST

Försäkringsbolaget Gar-Bo har tagit fram en ny överlåtelseförsäkring som kan tecknas av både köpare och säljare i samband med överlåtelse av villor och fritidshus. Försäkringen täcker dolda fel, osynliga fel och besiktningsmissar. Försäkringen gäller i tio år och är självriskbefriad.

Socedgljj913nrbzvs0p

Svenska golvbrunnar håller inte måttet – från Byggfelsrapporten Q3

Nyheter   •   2014-10-06 11:08 CEST

Skador som härstammar från felmonterade golvbrunnar är en av de vanligaste skadeanmälningarna vi får in, och vi har uppmärksammat att nygjorda golvbrunnar ofta får anmärkningar vid en besiktning. År 2014 ska inte detta förekomma och vi vill gå till botten med problemet i det nystartade Golvbrunnsprojektet.

Xwnxftjmlw5sfbg2tw5i

Möt Gar-Bo i Almedalen

Nyheter   •   2014-06-26 10:28 CEST

Under årets Almedalsvecka arrangerar Gar-Bo två seminarier under rubrikerna "Hur ska FoU inom byggbranschen öka?" och "Hur undviker du fuskbyggare?".

Hpgs1v61pg3hosjoqxla

Byggfel kostar 1 000 000 kronor i veckan

Nyheter   •   2014-04-08 10:59 CEST

Avslutade årgångar av Gar-Bos byggfelsförsäkring har betalat tillbaka 88 kr. av 100 kr. inbetald premie till försäkringsbolagets kunder. För 2013 innebär det att Gar-Bo i genomsnitt via byggfelsförsäkringen betalat ut 1 000 000 kronor per vecka i skadeersättning.

Rjrkviseifjfgfydnexf

Gar-Bo delar kunskap om småhusbyggande på Facebook

Nyheter   •   2014-02-04 13:14 CET

Under en vecka får våra skadereglerare och underwriters många frågor som rör byggande av småhus. Många av frågorna är återkommande och med hjälp av Facebook kommer vi framöver att publicera svaren på de frågor som vi får mest frekvent under en vecka.

Xfwnbtqte1ndltbzol3l

Kommentar till regeringens intention att avskaffa byggfelsförsäkringen

Nyheter   •   2014-01-17 11:50 CET

Under gårdagen lät regeringen meddela att man har för avsikt att avskaffa obligatoriet för byggfelsförsäkringen. En intention som vi anser allvarligt kommer att försvaga konsumentskyddet. Risken är att konsumenten då saknar skydd mot entreprenörer som inte bygger fackmässigt.

Crg79vzecedokmzqh8of

Så undviker du fuskbyggare - 10 tips!

Nyheter   •   2013-11-13 15:49 CET

Att bygga nytt hus är en dröm för många. Men byggprocessen är snårig och ett stort ansvar ligger på den enskilde som byggherre för att drömmen inte ska bli en mardröm. Här har vi sammanfattat 10 tips som hjälper dig undvika problem längs vägen mot att föreverkliga drömhuset.

Dfrbebatbpcmzg2iu9ll

Remissvar - Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar, SOU 2013:10. (S2013/3763/PBB)

Nyheter   •   2013-09-04 16:53 CEST

Gar-Bo Försäkring AB delar regeringens ambition att underlätta för byggandet i Sverige, för att kunna öka byggandet av bostäder. Vår uppfattning är att utredningens förslag verkar i den riktningen, och vi tycker att utredningens förslag är bra i sina huvuddrag.

Syspvwe897mznxrh06os

Är passivhus hållbara nog för att byggas? Sammanfattning av seminarium i Almedalen 2013

Pressmeddelanden   •   2013-07-24 07:15 CEST

Är passivhus hållbara nog för att byggas? Eller hur ska byggbranschen undvika framtida utvecklingsfel i nybyggda hus? Under ett seminarium mitt i pågående Almedalsvecka samlade Gar-Bo experter från branschen för att väcka frågan.

Bilder & Videor 10 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • vd Gar-Bo Försäkring
 • petcter.wipp@gvngwarrk-bsso.pzse
 • +46 (0)8 545 473 55
 • +46 (0)70 240 20 93

 • Presskontakt
 • Marknadskoordinator
 • rebecca.nilsson@gar-bo.se
 • 08-54547389

Om Gar-Bo AB

Gar-Bo - Vi försäkrar husdrömmar

Gar-Bo har i mer än 25 år hjälpt konsumenter, företag och bostadsrättsföreningar att göra svenskt husbyggande tryggt. Vi tecknar nybyggnads- och färdigställandeförsäkring för småhus samt entreprenadsäkerheter, insatsgarantier och nybyggnadsförsäkringar för bostadsrättsföreningar m.fl. Gar-Bo erbjuder också utbildning för bostadsrättsföreningar samt husbyggarskola och kontraktsgranskning för konsumenter. Gar-Bo är en av de större aktörerna inom entreprenadbesiktning.

Adress

 • Gar-Bo AB
 • Drottninggatan 99
 • 113 60 Stockholm

Länkar