Affären Gårdsten är dubbelt lönsam

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 16:02 CEST

Den positiva utvecklingen fortsätter för Gårdstensbostäder. I rapporten ”Affären Gårdsten – uppdatering 2020” konstateras att företaget har en stabil ekonomisk utveckling med leverans av både samhälls- och företagsekonomisk vinst.

-Företaget har lyckats bevara de positiva effekter som man skapat under tidigare år, säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH och författare till rapporterna om Affären Gårdsten.

I mitten på 90-talet ansågs Gårdsten vara ett av de mest utsatta områdena i Sverige. Gårdstensbostäder bildades 1997 med ett tydligt uppdrag, vänd utvecklingen i Gårdsten och skapa en väl fungerade stadsdel. Gårdstensbostäder erhöll totalt 538 mkr i koncernbidrag från ägaren Framtidenkoncernen, som till övervägande del använts för byggnadsinvesteringar och upprustning av det eftersatta underhållet av fastighetsbeståndet.

Under 2007 genomfördes en ekonomisk utvärdering i rapporten Affären Gårdsten. Investeringarna i Gårdsten hade genererarat en omfattande samhällsekonomisk vinst, men mot bakgrund av den omfattande problematik som präglade området hade inte en företagsekonomisk lönsamhet nåtts.

-Slutsatsen var att dessa positiva samhällsekonomiska effekter var större än de samhällsekonomiska förlusterna, förklarar Hans Lind.

Under 2013 gjordes en uppdatering av Affären Gårdsten. Slutsatsen i den rapporten var att de samhällsekonomiska vinsterna kvarstod och att Gårdstensbostäder numera även var företagsekonomiskt lönsamt. Värdeutvecklingen för fastigheterna har ökat från 150 mkr till 2 100 mkr, en uppgång som är markant högre än genomsnittet i Framtidenkoncernen.

Centrala variabler

I den nyligen publicerade rapporten har man under perioden 2014-2019 följt de centrala variablerna brottslighet, sysselsättning/arbetslöshet och företagets ekonomiska utveckling.

Rapporten visar att brottsligheten i Gårdsten (antal anmälda brott per 1 000 invånare) minskat stadigt och idag ligger på betydligt lägre nivåer än genomsnittet i Göteborg.

I tidigare rapporter har man också tittat på utvecklingen av sysselsättningsgrad och arbetslöshet. Gårdsten har legat något bättre till än liknande förorter. Den trenden fortsätter, men arbetslösheten är fortfarande ett stort problem.

Gynnsam utveckling

Mohamed Hama Ali är styrelseordförande i Gårdstensbostäder.

-Gårdstensbostäders samhällsbygge har gett resultat, idag är Gårdsten det enda området i Sverige som lyfts ur polisens lista över s.k. särskilt utsatta områden. Gårdstensmodellen har vi även nytta av i arbetet med att vända utvecklingen i andra utsatta områden, säger han.

-Vi kan också konstatera att Framtidenkoncernen får skälig ekonomisk avkastning på sin investering i Gårdsten. Detta visar att investeringar i ett hållbart samhällsbygge är en god affär, förklarar Mohamed Hama Ali.

För mer information: Gårdstensbostäders styrelseordförande Mohamed Hama Ali, telefon 031-773 75 54, Gårdstensbostäders kommunikatör Anki Caspersson telefon 031-332 60 32 eller vd Michael Pirosanto 031-332 60 00.

Gårdstensbostäder är ett av Göteborgs kommunala bostadsbolag och ingår i Förvaltnings AB Framtiden, en del av Göteborgs Stad. Bolaget bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheterna och även utveckla och förnya området Gårdsten, ett miljonprogramsområde i nordöstra delen av Göteborg. Bolaget äger 2751 lägenheter och har ca 80 % av alla bostäder i området.

Den positiva utvecklingen fortsätter för Gårdstensbostäder. I rapporten ”Affären Gårdsten – uppdatering 2020” konstateras att företaget har en stabil ekonomisk utveckling med leverans av både samhälls- och företagsekonomisk vinst.

Läs vidare »

New Property-priset 2019 gick till Gårdstensbostäder

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2020 17:00 CET

Bland cirka 60 nomineringar blev Gårdstensbostäder utvald till vinnare av New Property-priset. Det är tredje gången priset delas ut på Fastighetsgalan. Prissumman som delades ut var på 50 000 kr. Galan gick av stapeln onsdagen den 29 januari i Stockholm. Prisutdelare var Peter Ullstad, arkitekt och grundare från Codesign samt New Propertys VD, Fredrik Leifland.

Årets samhällsbyggare 2019, Michael Pirosanto

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2020 13:46 CET

”Att vända utvecklingen i det som polisen kallar ”särskilt utsatta bostadsområden”, kan verka hopplöst. Årets samhällsbyggare är den första som lyckats ….”. Årets samhällsbyggare är Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto.

Nu startar byggnation av Brf Utsikten i Gårdsten

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2019 10:43 CET

Byggnationen av Brf Utsikten i Gårdsten har nu fått startbesked. 59 nya bostadsrätter blir ett nytt och välkommet tillskott i en långsiktig satsning på stadsdelen. Under 2021 beräknas lägenheterna att vara klara för inflyttning.

Gårdstensborna – Sveriges mest engagerade hyresgäster? Rekordhög svarsfrekvens i hyresgästenkät.

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 11:03 CET

Ända sedan bolagets start har Gårdstensbostäders hyresgäster varit starkt engagerade i områdets utveckling. Ett kvitto på det är den rekordhöga svarsfrekvensen i den årliga Aktivbo-undersökningen. Hela 72,2 procent av dem som fick enkäten svarade på frågorna – en svarsfrekvens som tillhör de högsta i landet.

Gårdsten visar att socialt arbete är god ekonomi

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 08:40 CEST

Gårdstensmodellen, som ligger bakom Gårdstens positiva utveckling till eftertraktat bostadsområde, är inte bara en social framgång. Det sociala arbetet har också stärkt den positiva utvecklingen av Gårdstensbostäders balansräkning. Värdet på bolagets fastigheter har sedan starten 1997 ökat från 150 miljoner till omkring två miljarder kronor.

Välkomna till Gårdstensdagen lördag 15 juni kl. 12-16

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 10:06 CEST

Gårdstensdagen är en årlig familjedag i Dalen mitt i Gårdsten. Välkomna att njuta av underhållning, aktiviteter för både stora och små, mat, fika mm.

Pressinbjudan: Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av Gårdsten Centrum

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2019 09:29 CEST

Nu tar vi nästa viktiga steg i den positiva utvecklingen av Gårdsten. Torsdag den 13/6 tas det officiella första spadtaget för byggnationen av det nya torget vid Gårdsten centrum.

Gårdstensbostäder nominerat till GötaPriset

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 11:52 CEST

GötaPriset uppmärksammar och belönar Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Syftet är att lyfta fram goda exempel, som bidrar till en bättre verksamhet för det vi satsar gemensamt på välfärd och ett väl fungerande samhälle. I hård konkurrens har Gårdstensbostäder nominerats till att gå vidare.

Pressinbjudan: Lunchseminarium med Stefan Fölster om hur vi utvecklar den inkluderande staden

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2019 12:58 CET

Riksbyggen och Gårdstensbostäder bjuder in till ett lunchseminarium där Stefan Fölster presenterar resultaten i sin rapport ”Den inkluderade staden”.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Infomation/Marknad
  • anjvkigy.cldasoepexjrswjsofbn@njgakjrdlestjgentdsbvvosoztadsdejfr.fasevf
  • 031-332 60 32

Om Gårdstensbostäder AB

Gårdstensbostäder

Gårdstensbostäder är ett av Göteborgs kommunala bostadsbolag och ingår i Framtidenkoncernen, en del av Göteborgs Stad. Bolaget bildades 1997 med uppgift att förvalta fastigheterna och även utveckla och förnya området Gårdsten, ett miljonprogramsområde i nordöstra delen av Göteborg. Bolaget äger idag 2751 lägenheter och har ca 80 % av alla bostäder i området.

Adress

  • Gårdstensbostäder AB
  • Box 4
  • 424 21 Angered
  • Sverige

Koncern