Skip to main content

Förslag till nationell biogasstrategi presenterad

Nyhet   •   Apr 13, 2018 10:09 CEST

Gasnätet Stockholms förgasningsanläggning i Högdalen. Här förgasas bland annat biogas för att sedan distribueras i stads- och fordonsgasnätet.

I går presenterades ett förslag till en nationell biogasstrategi. Om målen i strategin nås kan det enligt beräkningar innebära ett tillskott till svensk BNP på 30 miljarder kronor årligen. Bakom biogasstrategin står branschorganisationen Energigas Sverige tillsammans med aktörer från biogasbranschen.

– Biogas är det ultimata exemplet på cirkulär ekonomi. Genom produktion och användning av biogas utnyttjas samhällets resurser på ett effektivt sätt. Biogasbranschen skapar arbetstillfällen, nya exportmöjligheter och bidrar till att Sverige tar täten i klimatarbetet, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige i ett pressmeddelande.

Konsultföretaget 2050 har tagit fram siffror som visar att dagens biogasproduktion på 2 terawattimmar har ett BNP-värde på 4 miljarder kronor. Det övergripande målet i Nationell biogasstrategi är att minst 15 terawattimmar biogas per år ska användas i Sverige 2030. Det skulle motsvara ett BNP-värde på 30 miljarder kronor per år vid inhemsk produktion.

Andra beräkningar visar att 1 terawattimme producerad biogas motsvarar 1 000 arbetstillfällen. Det skulle alltså innebära 15 000 nya jobb vid en framtida svensk produktion på 15 terawattimmar.

För att nå sådana siffror krävs åtgärder från många olika aktörer; regering och riksdag, myndigheter, kommuner och regioner, samt från branschen själv.

Regeringen har aviserat att de ska tillsätta en biogasutredning. I väntan på den utredningen lanserar Energigas Sverige, tillsammans med Gasnätet Stockholm och andra ledande branschaktörer, i dag ett eget förslag till Nationell biogasstrategi.

Några av åtgärdsförslagen i strategin är: Lika villkor för importerad respektive svenskproducerad biogas. Konkurrenskraftiga spelregler som sträcker sig minst tio år framåt i tiden. Kommuner och landsting bör ta hänsyn till biogasens breda samhällsnytta vid upphandling av kollektivtrafik och andra verksamheter.

– Målet är också att regeringen ska tillsätta en biogassamordnare, som kan föra biogasens talan på ett övergripande nationellt plan. Biogasen uppfyller många politikområden och det behöver finnas någon som ser till alla biogasens fördelar, säger Maria Malmkvist.

Nu hoppas Energigas Sverige att förslaget i Nationell biogasstrategi ska kunna ligga som grund för en nationell strategi från regeringen.

Bakom förslaget till Nationell biogasstrategi står företagen och organisationerna: Purac, Biogasbolaget, Region Skåne, Energigas Sverige, Gasnätet Stockholm, Svensk Biogas, Scandinavian Biogas, Swedegas, Göteborg Energi, SSAB, E.ON, Öresundskraft och Avfall Sverige.

Förslaget till Nationell biogasstrategi lanserades 12 april på Nalen i Stockholm. Bland annat medverkade forskare, branschfolk och politiker. Lanseringen webbsändes på Youtube. Sändningen går att se i efterhand via www.energigas.se