Skip to main content

Gasnätet Stockholm och Stockholm Gas får nya ägare

Nyhet   •   Nov 01, 2016 13:32 CET

Idag har det brittiska fondbolaget iCON Infrastructure slutfört förvärvet av Stockholm Gas och Gasnätet Stockholm. Försäljningsprocessen har pågått sedan början av sommaren.

Den nya ägaren, iCON Infrastructure är en oberoende fondförvaltare som fokuserar på investeringar i infrastrukturverksamhet i Europa och Nordamerika. Bolaget har även investerat långsiktigt i annan energirelaterad verksamhet, bland annat i gasverksamheter i USA och Storbritannien samt fjärrvärmeverksamheter i Norge och Sverige.

De båda gasbolagen behåller sina respektive varumärken och kunderna kommer även i fortsättningen att betala sina fakturor till samma bolag som tidigare och gasen fortsätter komma, precis som tidigare.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla attraktiva mervärden för våra kunder ytterligare i och med affären, bland annat genom att kunna erbjuda allt fler möjligheten att använda biogas då vi ser en stigande efterfråga på marknaden, säger Renée Josefsson, VD på Stockholm Gas AB.

– Vi fortsätter utvecklingen av gasnätet för att möta morgondagens behov av hållbara energilösningar för våra kunder i Stockholm, Solna och Sundbyberg. säger Cecilia Hedqvist, VD på Gasnätet Stockholm.

I och med försäljningen renodlar den tidigare ägaren Fortum Värme sitt fokus på kärnverksamheterna fjärrvärme och fjärrkyla i Stor-Stockholm.

Kundinformation:

Kundservice: 0771 – 41 01 00 (vardagar 8–16)

Pressinformation:

Cecilia Hedqvist, VD, Gasnätet Stockholm AB
Tel: 070-344 52 23
E-post: cecilia.hedqvist@gasnatetstockholm.se

Renée Josefsson, VD, Stockholm Gas AB
Tel: 072-538 98 59
E-post: renee.josefsson@stockholmgas.se


Fakta om affären
iCON Infrastructure har köpt aktierna i Stockholm Gas AB och Gasnätet Stockholm AB från AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad genom det nybildade moderbolaget Värtan Gas AB.

Fakta Stockholm Gas AB
Stockholm Gas levererar biogas, naturgas och stadsgas till ca 65 000 privathushåll, 850 restauranger, transportsektorn och ett antal industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Genom långsiktighet, transparens och kundfokus vill vi vara stockholmarnas självklara val – och en av Sveriges ledande gasleverantörer. Vi gör det med fötterna i traditionen, hjärtat i kundens behov och blicken mot en hållbar framtid där biogasen dominerar.

Fakta Gasnätet Stockholm AB
Gasnätet Stockholm AB leder gas till ca 65 000 lägenheter, villor, restauranger och industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Vi leder även gas till tankstationer och bussdepåer samt äger en förgasningsanläggning. Fordonsgasen bidrar till lägre utsläpp i trafiken och till Sveriges miljömål; en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Idag består drygt 40 % av den distribuerade gasen av biogas och vår vision är att all gas i framtiden ska vara biogas.

Fakta iCON Infrastructure
iCON Infrastructure är ett oberoende fondbolag med över 1 miljard € under förvaltning. Vi investerar i infrastrukturtillgångar i Europa och Nordamerika. iCON grundades 2004 och har sedan dess genomfört infrastrukturinvesteringar på över 2,5 miljarder €. I april 2015 startade iCON sin senaste fond (iCON III) med globalt erkända pensionsfonder, kapitalförvaltare och försäkringsbolag som investeringspartners.