Skip to main content

Rekordförsäljning av fordonsgas i Stockholms län

Nyhet   •   Feb 19, 2014 15:26 CET

Under 2013 såldes totalt ca 39,9 MNm3 fordonsgas i Stockholms län*, en ökning med 7,4% jämfört med 2012. Stockholms län har de senaste åren haft en stark utveckling av fordonsgasmarknaden och ligger inte alls långt efter Skåne län, som fortfarande toppar försäljningslistan. Stockholmarna
har inte bara krav på miljöbränsle, utan också att fordonsgasen ska innehålla så mycket biogas som möjligt. Statistiken visar att även andelen biogas i fordonsgasen ökar, från 57% till  62%.

Varje år ökar vi försäljningen av fordonsgas i vårt län och den trenden bedömer vi kommer att fortsätta. De största kunderna är Stockholms Lokaltrafik och taxiföretag. Även Swedavia har tydliga miljömål och stora planer på ökad användning av fordonsgas.

Stockhom Gas driver och äger en tankstation för fordonsgas vid Arlanda, en tankstationen som uppskattas av våra kunder. Den har hög tillgänglighet och hög andel biogas, år 2013 hela 84 %. Vi äger också ett fordonsgasnät som löper genom centrala Stockholm som ansluter produktions-anläggningar och kunder. Idag finns två bussdepåer och fyra tankstationer inkopplade på nätet. Kapacitet finns att bygga ut nätet och att koppla in fler biogasanläggningar, tankstationer och bussdepåer. Med rörbunden fordonsgas minskar antalet flaktransporter i Stockholm och gasbilsförare
behöver inte oroa sig för att gasen tar slut.

Stockholmarna vill ha mer fordonsgas och hög andel biogas. Stockholm Gas kommer att bidra till denna utveckling. För en fortsatt positiv utveckling behövs dock tydliga och långsiktiga spelregler.
FFF-utredningen, som presenterades i december föreslår bra åtgärder för att öka andelen biodrivmedel, men nu gäller det att snabbt gå vidare, konkretisera åtgärderna och ta långsiktiga beslut. Politisk handlingskraft blir avgörande för fordonsgasens utveckling och därmed miljömålet att nå en fossifri fordonstrafik.

*Källa SCB http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Energi/Tillforsel-och-anvandning-av-energi/Leveranser-av-fordonsgas/Aktuell-pong/307506/