Skip to main content

Arvid Nordquist sluter avtal med Gasnätet Stockholm och Stockholm Gas

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 13:30 CEST

Arvid Nordquist har slutit avtal med Stockholm Gas och Gasnätet Stockholm som möjliggör det första kafferosteriet i Sverige drivet på förnybar energi, biogas. Från och med första kvartalet 2017 börjar Stockholm Gas leverera biogas till rostmaskinerna på Arvid Nordquist kafferosteri. Klimatpåverkan kommer på årsbasis att minska med 1 100 ton CO2e, motsvarande utsläpp från sju miljoner km bilkörning. Samtidigt minskas antalet transporter till rosteriet i Solna utanför Stockholm.

För Arvid Nordquist innebär kvalitetsbegreppet även att ta ansvar för miljö och människa i hela värdekedjan för hantverket med att få fram det godaste kaffet. Sedan sommaren 2014 har Arvid Nordquist levererat 100 procent hållbart certifierat kaffe i syfte att ta hänsyn till miljö och människa i odlingsledet. Framgångarna i hållbarhetsarbetet är ett resultat av ett långsiktigt arbete som påbörjades redan under 90-talet. Kafferosteriet har länge använt sig av förnybar el, värme och kyla
men användningen av gasol i rostmaskinerna har återstått. Det är en utmaning för alla kafferosterier att hitta en lösning att rosta kaffe med förnybart bränsle.

– Vårt rosteri är kvalitets- och miljöcertifierat och vi arbetar kontinuerligt med att minimera vår klimat- och miljöpåverkan. Vi är stolta över att vi blir det första kafferosteriet i Sverige som drivs på förnybar energi, tack vare avtalen med Stockholms Gas och Gasnätet Stockholm. Det innebär att vi redan 2017 når ett av de hållbarhetsmål vi tidsbestämt till 2020 med stor marginal; 76 procent av kaffe- verksamheten kommer drivas av förnybar energi under nästa år om vi ser till rosteri och distribution. Målet var 50 procent. Arvid Nordquist är även det enda kafferosteriet i Norden som uteslutande använder sig av hållbart certifierade kaffebönor och att vi nu går över till biogas i rosteriet är ytterligare en mycket positiv milstolpe i vårt hållbarhetsarbete, säger Peter Dannqvist, Hållbarhetschef på Arvid Nordquist.

– Samarbetet med Arvid Nordquist är både en stor och viktig affär. Nu kan vi addera kafferosteri till de kunder som vi samarbetar med inom gastronomi och Arvid Nordquist är det första företaget med matproduktion i stor skala som väljer biogas. Vi vill hjälpa våra kunder med att kunna fortsätta arbeta med sitt hantverk på ett hållbart sätt och vi ser att efterfrågan på biogas ökar, säger Renée Josefsson,
VD på Stockholm Gas

Biogas ingår i jordens naturliga kretslopp och är en förnybar, icke-fossil energikälla. Biogasen behöver ingen lagring och inga transporter, då leveransen till Arvid Nordquist sker direkt via gasledningar och inte via vägtransport. Gasnätet Stockholm bygger nu ut en ledning från gasnätet till Arvid Nordquist, på så sätt blir det möjligt med rostade kaffebönor på biogas i Solna. Biogas minskar utsläppen av
koldioxid med mellan 85-96% procent jämfört med gasol. Förnybar biogas ger därmed ett bränsle med väsentligt lägre miljöpåverkan.

– Varje anslutning med biogas som görs till gasnätet bidrar till en hållbarare stad och Arvid Nordquist är en pionjär inom hållbarhet, säger Cecilia Hedqvist VD för Gasnätet Stockholm.

Arvid Nordquist är ett livsmedelsföretag som tar ansvar för matens restprodukter och delvis sluter kretsloppet med att basera rosteriet på biogas. Genom steget till lokalt producerad biogas bidrar företaget till en alltmer cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen.

De första paketen kaffe rostade på biogas kommer att finnas i butik under första kvartalet 2017.

Fakta

  • 1996 lanserade Arvid Nordquist det första ekologiska kaffet.
  • 2003 miljöcertifierade företaget sig.
  • 2004 inledde Arvid Nordquist övergången till hållbart certifierat kaffe.
  • 2011 bestämde sig Arvid Nordquist för att klimatkompensera för sin kaffeproduktion i hela värdekedjan.
  • 2014 Som första svenska kafferosteri övergår Arvid Nordquist till att använda sig av 100% hållbart certifierade kaffebönor. Därmed garanteras att kaffet producerats med hänsyn till människa och miljö och företaget minimerar tex risken för barnarbete, diskriminering och otillåtna bekämpningsmedel används i odlingen. Med 100% hållbart certifierat kaffe så sker en tredjepartskontroll både hos odlare och hos företaget Arvid Nordquist. Genom att uteslutande använda sig av hållbart certifierat kaffe bidrog Arvid Nordquist under förra året med 40 miljoner i premier till odlare för att ge stöd till miljö och arbetsvillkorsförbättringar. Dessutom bidrog företaget med 3 miljoner till trädplantering i avskogade områden i utvecklingsländer.

För frågor kontakta gärna:
Peter Dannqvist: Hållbarhetschef samt Logistikdirektör för Arvid Nordquist.
peter.dannqvist@arvidnordquist.se. Telefon är 08-799 19 16
Veronica Persson: Marknadskommunikatör Stockholm Gas och Gasnätet Stockholm
veronica.persson@stockholmgas.se. Telefon är 076-208 20 90

Gasnätet Stockholm AB leder gas till ca 65 000 lägenheter, villor, restauranger och industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Vi leder även gas till tankstationer och bussdepåer samt äger en förgasningsanläggning. Fordonsgasen bidrar till lägre utsläpp i trafiken och till Sveriges miljömål; en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Idag består drygt 35 % av den distribuerade gasen av biogas och vår vision är att all gas i framtiden ska vara biogas.