Skip to main content

Ny stadsgas i Stockholm ger plats för bostäder och arbetsplatser och är bra för miljön

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2010 11:49 CET

Det gamla gasverket i Hjorthagen läggs ner för att göra plats för 5 000 bostäder och nya arbetsplatser i Norra Djurgårdsstaden. Därmed försvinner produktionen av dagens stadsgas, som görs med nafta (lättbensin) sedan 1972. Samtidigt införs en ny stadsgas bestående av en blandning av naturgas och luft, som har bättre miljödata vid förbränningen. Målsättningen är att ersätta naturgasen med förnybar biogas i takt med att tillgången ökar.

Flera års förberedelser inför gasbytet

Förberedelserna för att kunna genomföra bytet av stadsgas har pågått under flera år. Stockholm Gas har byggt nya anläggningar i Högdalen och Mårtensdal och även reservanläggningar i Värtan och rörnät för att knyta samman alla anläggningarna.

Därtill har också kundernas anläggningar inventerats för att säkerställa att alla gasapparater klarar den nya gaskvaliteten. Cirka 130 000 inventeringar har genomförts hos kunder som har eller haft gas. Totalt har över 16 000 spisar och gaspannor bytts till apparater som är godkända för den nya stadsgasen. Stockholm Gas har bekostat installation av ny spis och bortforsling av den gamla. Kunderna har kunnat utnyttja förmånliga priser på spisar som Stockholm Gas handlat upp.

Bra samarbete med kunderna och fokus på säkerheten

Stockholm Gas är ansvarig för säkerheten i gasnätet "fram till lågan" och måste därför försäkra sig om att det inte finns några icke godkända gasapparater i nätet före bytet av gaskvalitet. Det har inför bytet varit ett mycket bra samarbete med kunderna där de allra flesta medverkat till inventering av sin anläggning och också bytt ut gasapparaten om så krävts. Allt för att den framtida, uthålliga stadsgasverksamheten ska vara säker.

Stockholm Gas har därtill beslutat lägga ner gasleveranserna i några småhusområden där kunderna genom åren blivit så få att verksamheten inte är lönsam. Berörda kunder i dessa områden informerades våren 2008 om att leveranserna av stadsgas kommer att upphöra. Stockholm Gas har därefter ansträngt sig för att nå frivilliga överenskommelser med kunderna. Erbjudandena till kunderna innehöll råd och hjälp samt ekonomiskt stöd inför omställningen till annan energiform än stadsgas.

Idag finns en handfull kunder som ännu inte bytt ut sina icke godkända gasapparater. Detta trots att Stockholm Gas informerat om gasbytet och vad det innebär regelbundet sedan år 2008. De gasapparater som till slut finns kvar när gasbytet ska ske tvingas Stockholm Gas tyvärr koppla från, antingen hemma hos kunden eller genom avgrävning av gasledningen i gatumark. Bortkopplingarna i gatumark kommer att göras genom att grävmaskiner frilägger gasledningen, som kapas och förseglas. Detta sker före den 31 december. Denna tvångsmässiga hantering vill Stockholm Gas naturligtvis undvika, speciellt som gasbytet sker under vintertid. Men säkerheten får inte riskeras genom att icke godkända apparater finns kvar i nätet efter gasbytet. Kunder som tyvärr måste kopplas bort från gasen erbjuds hjälp i form av elspis, värmefläktar alternativt elpatroner där det fungerar, elinstallatör etc. för att lösa sin situation akut.

- Vi beklagar helhjärtat att den här situationen uppstått, säger projektchef Mathias Edstedt vid Stockholm Gas. Vi har arbetat i två och ett halvt år för att finna lösningar tillsammans med kunderna. Cirka 95 procent av de berörda har slutit avtal med oss om frivilliga åtgärder. Men en handfull kunder har avvisat alla våra erbjudanden och nu tvingas vi agera av säkerhetsskäl, understryker Mathias Edstedt.

- Vi är ålagda enligt lag att ansvara för säkerheten i stadgassystemet, påpekar Mathias Edstedt samtidigt som han lovar att Stockholm Gas kommer att erbjuda åtminstone tillfälliga uppvärmningslösningar när pannorna kopplas bort.

För ytterligare information kontakta Mathias Edstedt, tel 08-671 7489

Utsänt av kommunikationschef Inge Telander, tel 08-671 7961

Stockholm Gas AB ska leverera ledningsburen gas som bidrar till en uthållig, klimat- och miljöriktig energiförsörjning i Stockholm. Hushåll, fastighetsägare, restauranger, industri och fordonsanvändare ska erbjudas en förstklassig energikälla med säkra leveranser.