Skip to main content

Elhybrid för en tyst och ren miljö: Ny sopbil minskar co2-utsläpp och buller

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 08:41 CET

Gästrike Återvinnare har köpt in en sopbil med eldrivet sopskåp. Det innebär att dieselmotorn stängs av när man tömmer sopor, då drivs bilen bara med el.

Elhybriden spar 20 procent bränsle och en ger bättre miljö i bostadsområden eftersom den går tystare när den drivs med el.
-Vi arbetar hela tiden för att minska vår miljöpåverkan på olika sätt, det här är ett steg på vägen, säger Emil Lindbom, chef för driften på Gästrike Återvinnare.
- Det är också positivt att bullernivån minskar för både invånarna och Gästrike Återvinnares chaufförer, fortsätter han.
Inköpet av ett eldrivet sopskåp är ett led i arbetet med Gästrike Återvinnares miljömål och mål om minskade koldioxidutsläpp.

Fakta
En vanlig sopbils chassimotor är igång i stort sett hela dagen. Den förbrukar diesel och ger därmed koldioxidutsläpp under stillastående lastning, (lyft och kompaktering) vilket kan vara upp till 60-70% av arbetspasset.

Det eldrivna sopskåpet har ett batteri som laddas via elnätet över natten och ger:

•    20 % total energibesparing
•    20 % total minskning av co2-utsläpp
•    0 % co2-utsläpp under lyft och kompaktering
•    Tystare och jämnare gång
•    Förbättrad arbetsmiljö

För mer information eller om du vill titta på/åka med bilen vänligen kontakta:
Emil Lindbom, chef för driftenheten på Gästrike Återvinnare
Telefon: 026 17 84 30
Mobil: 070 265 24 81
E-post: emil.lindbom@gastrikeatervinnare.se

Peter Liljedahl, chaufför Telefon 070-265 24 39

Vår uppgift är att ansvara för insamling, behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall. Vi ger service åt 154 000 människor i fem kommuner: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.

Gästrike Återvinnare är ett kommunalförbund. Enkelt uttryckt kan man säga att vi fungerar som en kommun, som finns över en större yta, som endast sysslar med en fråga - nämligen avfall.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera